div | živý | DivX | Divo

divý čeština

Překlad divý italsky

Jak se italsky řekne divý?

divý čeština » italština

selvaggio

Příklady divý italsky v příkladech

Jak přeložit divý do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Já makám celý den jak divý.
Cosa ne sappiamo noi? Cosa vuoi? Io sgobbo tutto il giorno.
Advokát byl po mně celý divý.
Ho avuto il mio daffare a tenere a freno l'avvocato.
Já jsem kdysi pálil jako divý a trefil akorát kulový.
Agli inizi io sparavo come un pazzo e non beccavo un fico secco.
Vím, že všichni makáme jako divý, a možná už je toho moc.
So che abbiamo tutti lavorato sodo. Abbiamo lavorato troppo.
Ale potom. je jak divý zvíře.
E poi.. tireràfuoriisuoiartigli.
Proč máš tak divý pohled?
Perché hai quello sguardo?
Nemluvě o těch děckách tam venku. který uměj šukat jako divý.
Per non parlare dei ragazzi che sono macchine per scopare.
Já nevím. Měřidlo tlaku poskakuje jako divý nad horní hranicí.
Non so, sta salendo la pressione.
Na tyhle červy půjdou ryby jako divý.
Per lombrichi come questi il pesce salterà fuori dall'acqua!
Další divý tvor, kterého uvidím, jak se řídí z lesa, a nebude mít dokumentaci, dostane Fifiho nakládačku!
Ii prossimo animale selvatico che vedrò uscire da quella toresta se non sarà in regola, si beccherà il trattamento completo di fiti!
Byl jsi dnes ráno divý.
Eri strano questa mattina.
Předtím tancoval jak divý.
Prima era scatenato.
To je divý příběh.
Contorta 'shta shtoria.
Hraje jako divý.
L'hai sentito come suona?

Možná hledáte...