div | živý | DivX | Diva

divý čeština

Příklady divý německy v příkladech

Jak přeložit divý do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Já makám celý den jak divý.
Ich schabe den ganzen Tag lang.
Advokát byl po mně celý divý.
Ich musste Egerman abwimmeln.
Vidí zpocenýho chlapa a jsou po něm jak divý.
Die sehen nur so einen verschwitzten Kerl und ihnen wird ganz heiß.
Já jsem kdysi pálil jako divý a trefil akorát kulový.
Ich hab früher nur geballert und nichts getroffen.
Ale potom. je jak divý zvíře.
Und dann verwandelt er sich in ein wildes Tier.
To místo samo záchvat zoufalství bez jiných příčin v mozek přivodí, jenž shlíží do moře a slyší dole jeho divý řev.
Bedenkt! Der Ort bringt Grillen der Verzweiflung auch ohne weitern Grund in jedes Hirn, der so viel Klafter niederschaut zur See und hört sie unten brüllen.
Od té doby rostou jako divý.
Danach wuchs er immer weiter.
Proč máš tak divý pohled?
Wieso sind deine Augen so aufgerissen?
Nemluvě o těch děckách tam venku. který uměj šukat jako divý.
Und die Kids da draußen machen ihre Sache perfekt.
Nemluvě o těch děckách tam venku. který jsou do šukání jako divý.
Glauben Sie mir, die Leute da draußen sind höllisch scharf auf die wahre Action, Jack.
Budeme se přesunovat jako divý.
Stellung wechseln und zurückfallen. Da.
Ryby táhnou jako divý.
Wir sind mitten in einem Fang.
Měřidlo tlaku poskakuje jako divý nad horní hranicí.
Der Druck steigt wie verrückt.
Plameny tě olizujou jako divý, Joshi.
Die Flammen züngeln nach dir wie der Teufel.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...