div | živý | DivX | diva

divý čeština

Příklady divý francouzsky v příkladech

Jak přeložit divý do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Já makám celý den jak divý.
Que veux-tu? Je gratte toute la journée.
Advokát byl po mně celý divý.
J'ai eu du mal à le tenir à l'écart.
Vidí zpocenýho chlapa a jsou po něm jak divý.
Elles voient un type plein de sueur et leur chaudière se met à bouillir.
Já jsem kdysi pálil jako divý a trefil akorát kulový.
J'ai tiré des rafales pour ne rien toucher.
Z nekonečných pustin Asie vyvstala strašlivá moc. Divý národ, jehož jediným právem je meč.
Après, dans les steppes infinies de l'Asie naquit un pouvoir terrible, dont l'épée est la seule et unique loi.
Ale potom. je jak divý zvíře.
Et là. la bête BCBG se réveille!
To místo samo záchvat zoufalství bez jiných příčin v mozek přivodí, jenž shlíží do moře a slyší dole jeho divý řev.
Pensez-y! C'est un lieu qui bouleverse quiconque regarde la mer et l'entend rugir.
Proč máš tak divý pohled?
Pourquoi t'as les yeux écarquillés?
Nemluvě o těch děckách tam venku. který uměj šukat jako divý.
Sans compter ses gosses dehors. qui sont des baiseurs à tout casser.
Fetovali jsme jak divý a vyšukali jí mozek z hlavy.
On planait tous ensemble et on lui a éclaté la tête. C'était pas du viol.
Řeklas, že utekli sem do lesa, a teď tu trčím, v divočině divý, že moje Hermie je pryč a pryč!
Tu m'as dit qu'ils s'étaient sauvés dans ce bois. M'y voilà, aux abois dans ce bois, sans y voir ma belle Hermia!
Já nevím. Měřidlo tlaku poskakuje jako divý nad horní hranicí.
Je sais pas, le conduit est en surpression.
Plameny tě olizujou jako divý, Joshi.
Les flammes de l'enfer te lèchent, Josh.
Ale uháním na něm jako divý.
Bien sûr, je le pousse à fond.

Možná hledáte...