etc | itch | each | vetch

etch angličtina

leptat

Význam etch význam

Co v angličtině znamená etch?

etch

make an etching of He etched her image into the surface cause to stand out or be clearly defined or visible a face etched with pain the leafless branches etched against the sky selectively dissolve the surface of (a semiconductor or printed circuit) with a solvent, laser, or stream of electrons (= engrave) carve or cut into a block used for printing or print from such a block engrave a letter (= engrave) carve or cut a design or letters into engrave the pen with the owner's name
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Překlad etch překlad

Jak z angličtiny přeložit etch?

etch angličtina » čeština

leptat vyrýt vyleptat

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako etch?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Časování etch časování

Jak se v angličtině časuje etch?

etch · sloveso

Příklady etch příklady

Jak se v angličtině používá etch?

Citáty z filmových titulků

A coat can tell more about a person of your standing than an ordinary face. That is why I will etch in every button, every golden thread.
Kabát poví o člověku vašeho postavení daleko víc než taková obyčejná tvář, proto vykreslím každý knoflík, každou zlatou nitku.
Acid etch.
Kyselinu.
I feel I really must write and protest about that sk etch.
Cítím, že vám musím napsat, abych protestovala proti tomuto skeči.
Etch it in your brain.
Vryj si to do paměti.
Etch-A-Sketch cake.
Dort Kreslících tabulek.
Etch, you've been working on that draw.
Asi hodně trénuješ.
The Etch A Sketch is from you guys?
Ten obrázek byl od vás?
It was the Etch A Sketch end of the world, basically.
V podstatě to byl konec světa jako na kreslící tabulce Etch a sketch.
Remember with Etch A Sketch when you'd done a house and a sun at the top, you'd try to do a dog down here and you had to leave vapour trails all the way along.
Pamatujete si, když jste na kreslící tabulce udělali dům a nahoře slunce a snažili se udělat psa tady dole a celou dobu jste za sebou museli nechávat kondenzační čáru.
Etch, give him a shave.
Etchi, ohol ho.
Etch, draw that man in a chicken suit.
Etchi, nakresli toho muže v kuřecím obleku.
Now, Etch!
Teď, Etchi!
Pilot's Etch - A - Sketch isn't operating with all it's knobs right now.
Pilotovo propojení momentálně nefunguje.
So I can etch the memories of my life here into my mind.
Chci si pamatovat, že jsem tu žila.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...