idiotic angličtina

pitomý, idiotský, debilní

Význam idiotic význam

Co v angličtině znamená idiotic?
Definice v jednoduché angličtině

idiotic

If a person is called idiotic, they are acting like an idiot. If a situation is described as idiotic, it is very foolish, stupid, or does not make much sense.

idiotic

insanely irresponsible an idiotic idea (= imbecile) having a mental age of three to seven years absurdní (= absurd, cockeyed, laughable, ludicrous, nonsensical, preposterous, ridiculous) incongruous;inviting ridicule the absurd excuse that the dog ate his homework that's a cockeyed idea ask a nonsensical question and get a nonsensical answer a contribution so small as to be laughable it is ludicrous to call a cottage a mansion a preposterous attempt to turn back the pages of history her conceited assumption of universal interest in her rather dull children was ridiculous
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Překlad idiotic překlad

Jak z angličtiny přeložit idiotic?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako idiotic?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady idiotic příklady

Jak se v angličtině používá idiotic?

Citáty z filmových titulků

You come to me with your idiotic little..
Přijdeš ke mně se svým idiotským cítěním.
People draw the most idiotic pictures when they're thinking.
Lidé kreslí ty nejhloupější malůvky, když přemýšlí.
You look perfectly idiotic in those clothes.
V tomhle oblečení vypadáte jako naprostý idiot.
I've just had a particularly idiotic idea.
Právě mě něco strašně hloupého napadlo.
Oh, yes. Yes, that's why it's an idiotic idea.
Pravda, vždyť říkám, že to byl hloupý nápad.
Really. it was idiotic of you.
Bylo to stejně nerozumné.
Where'd you get this idiotic thing, anyway?
Kde jsi sehnal ten bulvární plátek?
How dare you, in this day and age, use such an idiotic.
Jak si v této době dovoluješ používat taková slabo.
I'd look perfectly idiotic.
Vypadala bych jako idiot.
Sam, don't be idiotic.
Same, nechovej se jako idiot.
Then one day the feeling, that idiotic feeling that you are beautiful, grows inside of you again.
Ale jednoho dne ten pocit, ten stupidní pocit krásy, v tobě zase vzklíčí.
Isn't it idiotic?
Není to hloupé?
Wasn't it idiotic?
Není to hloupé?
You don't really expect to get anywhere listening to me babble about my idiotic childhood.
Nemůžete čekat, že někam dostanete. posloucháním blábolů o mém pitomém dětství.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Both strategies would be idiotic.
Obě strategie by byly prostě dementní.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...