saloon angličtina

výčep, salón, hostinec

Význam saloon význam

Co v angličtině znamená saloon?
Definice v jednoduché angličtině

saloon

A saloon was a place in the American Old West where you could drink and play cards. drinks were offered in saloons as well as card games and roulette. Miss Kitty ran a saloon in the long-running American television series "Gunsmoke".

saloon

(= bar) a room or establishment where alcoholic drinks are served over a counter he drowned his sorrows in whiskey at the bar hospoda (= public house) tavern consisting of a building with a bar and public rooms; often provides light meals (= sedan) a car that is closed and that has front and rear seats and two or four doors
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Překlad saloon překlad

Jak z angličtiny přeložit saloon?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako saloon?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Příklady saloon příklady

Jak se v angličtině používá saloon?

Citáty z filmových titulků

Would you prefer I went and ate at the saloon?
Byla byste radši, kdybych se najedl v hostinci?
Good business for the saloon bar, eh, Mr Hall?
Přivede vám to zákazníky, co, pane Halle?
I will meet you in the saloon tonight.
Sejdeme se večer u saloonu.
You play saloon with me. and I'll introduce you to every wit, nitwit and half-wit in New York.
Projdeme každou putyku. a já tě představím každému troubovi, hlupákovi a pitomcovi v New Yorku.
I motion we adjourn to the nearest saloon and talk over this episode at length.
Navrhuji to probrat v nějakém nejbližším baru.
He collects tribute from every saloon and gambling game.
Ze všech salonů a hazardních her vybírá poplatky.
Maybe he's in the saloon.
Možná je v saloonu.
Come on to the saloon.
Jdeme do saloonu.
Where's the saloon?
Tudy.
Going in the saloon? - Yeah.
Jdete do saloonu?
Every time he'd come into town with a new load of stock. he'd rush right into the first saloon.
Pokaždé, když do města přihnal stádo. hned do nejbližšího saloonu.
It's that dreadful saloon next door.
Obzvlášť v tom hrozným salónu.
Your men just wrecked the Gay Lady saloon.
Tví lidé zdemolovali salon Gay Lady.
I'll still be in the saloon business.
Zase budu hostinský.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »