absolutně čeština

Synonyma absolutně synonyma

Která slova mají podobný význam jako absolutně?

absolutně čeština » čeština

naprosto úplně zhola zcela vůbec perfektně dočista

Příklady absolutně příklady

Jak se používá absolutně?

Jednoduché věty

Neexistují dvě slova s absolutně stejným významem.
Tomovi se to absolutně nelíbí.
Nás to absolutně nezajímá.
Nemám absolutně nic na práci.

Citáty z filmových titulků

Absolutně ne.
Fakt doufám, že ho nezastřelíš, pokud to nebude absolutně nutné.
On tu melodii absolutně zbožňuje.
Jsem si absolutně jistý, že ten zvuk šel odtamtud.
Víte jistě, že je úplně neškodný? - Absolutně.
To je absolutně nečekané!
Nevidím absolutně nic.
Absolutně žádné.
Absolutně nenahraditelný materiál! Drahocenný!
Určitě, absolutně.
Absolutně překrásný.
Jsem si absolutně jistý!
Absolutně úžasný.
Vše co vidím, je absolutně normální vztah zaměstnanec-zaměstnavatel.
Jsme absolutně odříznuti.
Je to absolutně směšné a nevěřím tomu.
Absolutně, pokud vím.
Absolutně.
To je absolutně k ničemu, mimo možnost nápravy.
Vaše výsost by se stala absolutně nejvyšším.
Zítra pojedete do Ludwigsburgu a vrátíte se o den později jako absolutně nejvyšší.
Absolutně nejvyšší?
Harry, jestli si myslíš, že musíš zemřít. je to absolutně nezbytné zničit všechno, co tady zanecháš?
Jsem do nich absolutně zblázněná. - Tak vidíte, J.
Víte, že někteří lidé si na noc absolutně nic neoblékají?
Absolutně nikdo.
Můj nejspolehlivější zdroj. mi dal informaci, které jsem absolutně věřil.
Absolutně. Kromě toho jsem mu moc neřekl.
Podporučíku hrabě Nikolaji Rostove, vyznamenávám vás Řádem absolutně všeho!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Stejně jako by Čína měla umožnit růst žen-min-pi, také Německo - jehož přebytek obchodní bilance přesahuje ten čínský coby podíl HDP i absolutně - potřebuje vyšší reálný směnný kurz.
Zatím neexistuje absolutně žádný náznak, že těmito mladými lidmi manipulují organizované sítě či náboženské skupiny.
To mimo jiné znamená opustit převažující dogma, že daně by se měly zvyšovat pouze v případě, že je to absolutně nezbytné.
Vnitřní vyzvědačství v současné době bytní a bere na sebe nové podoby, poněvadž čínští státní představitelé, znepokojení změnami, které rozpoutaly jejich vlastní hospodářské reformy, absolutně odmítají uvažovat o demokratických reformách.
Ve Spojených státech probíhal proces inteligentního plánování ekonomiky většinu času dobře: proto jsou dnes Američané tak relativně i absolutně bohatí.
Je absolutně jisté, že poměr závislosti se bude v důsledku neúprosných demografických trendů prakticky všude zvyšovat.
Abychom parafrázovali výrok Lorda Actona: moc zabíjí a absolutní moc zabíjí absolutně.
V ekonomii jsou tvrzení zřídka absolutně pravdivá či nepravdivá.
To je významné gesto, ale protože je země součástí systému obchodování s emisemi, pro globální emise CO2 to nebude znamenat absolutně nic.
Firma Arcelor naopak neměla na úspěchu tohoto převzetí absolutně žádný zájem.
Mnoho odpůrců jednání MMF, SB i WTO bylo skutečně velice špatně informováno o možných výhodách světových trhů, ale měli absolutně pravdu, co se týče globalizačních politik.
Také dnes si americké ministerstvo financí může půjčovat neomezené sumy za absolutně nejnižší úrokové sazby.
Nedostatek vzdělání, zdravotní péče a ekonomických i společenských příležitostí pro ženy - a to jak absolutně, tak i v porovnání s muži - zpomaluje hospodářský růst.
Dnes se totiž ptáme, zda již dozrál čas k přechodu na zcela jiné strategické paradigma, v němž se úrovně útočných a obranných systémů mění jak relativně, tak absolutně.
O inkluzi, tedy spravedlivém zapojení různých skupin do společnosti, ale v Polsku není absolutně žádný zájem, ani mezi politiky, ani mezi podnikateli, a láska zjevená papežovými slovy, byla právě takovou formou inkluze.
Ať je to jakkoliv, označení boje proti terorismu za válku vedlo americké představitele k znásobení násilných vojenských operací, které nemají absolutně žádnou naději získat si srdce a mysl obyvatel muslimského světa.
Je zřejmé, že Číňané absolutně postrádali politický cit, když si vybrali architekta, jehož jméno je spojeno s tak temnými historickými konotacemi.
Neexistuje žádný absolutně platný recept, jak se za těchto bezvýchodných okolností chovat, takže lidé musí každé volby posuzovat podle jejich podstaty.
Ačkoliv je však zrušení energetických dotací absolutně nezbytné pro vyvážení rozpočtu a nasměrování ekonomiky na zdravou trajektorii, zároveň hrozí, že tyto kroky obzvláště tvrdě zasáhnou východní Ukrajinu, kde žije početná ruskojazyčná menšina.
Ten absolutně nezvládl situaci v Rusku a těžce jej poškodil.
Přesto se nám clintonovcům nedostalo absolutně žádné spolupráce ani od republikánů v úřadech, ani od republikánských politických intelektuálů.
Nedávné hospodářské zotavení, jakkoliv bylo tlumené (a to jak absolutně, tak i relativně oproti většině očekávání), bylo tažené experimentální politikou, kterou centrální banky prováděly s cílem udržet spotřebu.
Coby historik, dobře vím, že poznání minulosti nikdy není jisté; a absolutně nejisté jsou soudy lidského chování.
Není na škodu si připomenout, že měnové trhy občas ztratí svůj klid a to jsou pak pohyby směnných kursů absolutně odtržené od stavu reálných ekonomik, či dokonce od reality samé.
To je absolutně špatně: ekonomiky rostou s větším množstvím trhů, na které dosáhnou, ne s většími výdaji.
Pevně věřím, že během následujících deseti let od pádu zdi, se podařilo, byť ne absolutně, dosáhnout vlastní podstaty obou těchto cílů.
Ovšem tyto cíle byly realizovány při zřejmém veřejném, a již i účetně evidovaném, zadlužení, bez absolutně nijakých opatřeních na minimalizaci potenciálních dluhů, vzniklých závazky sociálního zabezpečení.

Možná hledáte...