čeština | angličtina | němčina | ruština

antikoncepce čeština

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako antikoncepce?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje antikoncepce?

antikoncepce · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá antikoncepce?

Citáty z filmových titulků

Užití antikoncepce, prípadne absence mužova vyvrcholení.
Je snad beznohost nějaká antikoncepce?
Vaše dítě, můžu to tak říct. je perfektní antikoncepce.
Jaký druh antikoncepce normálně používáte?
Sexuální promiskuita, rozšíření potratů, antikoncepce, děti ze zkumavky, genetické inženýrství.
jsem předpokládal, myslel jsem si že antikoncepce nad tím trochu kontrolu.
Antikoncepce.
Antikoncepce?
To bude antikoncepce.
Hmm, antikoncepce.
Antikoncepce není vždycky účinná. Správně?
Copak ti nestačí antikoncepce?
Řeknu vám co je zázrak, antikoncepce, která funguje.
Přišli jste sem, protože vás zajímá antikoncepce.
Od doktora Turnera jsme vyrozuměli, že Wilma byla nedávno na Klinice plánovaného rodičovství a byla předepsána antikoncepce.
Užití antikoncepce, případně absence mužova vyvrcholení.
Tak, chci, aby jste byli opatrní, buďte zodpovědní, použijte hojný počet antikoncepce, ale hlavně buďte potichu, protože budu tam vzadu snažit se v klidu chcát krev.
Pouze antikoncepce od Nosferatu Pharmaceuticals vás zabezpečí od těchto rizik.
Pokud se nepletu, jsou to zaměstnanci Nosferatu Antikoncepce.
Orální antikoncepce.
Je ostrým kritikem potratů, antikoncepce pro nedospělé, sexuální výchovy, pornografie, nedělního prodeje, zjednodušení rozvodu, sprostých slov v televizi a jistě by kritizoval vládní politiku ve všech těchto oblastech.
Budeš se muset probojovat skrz dva druhy antikoncepce, moje malá přítelkyně.
Ale není to nejlepší antikoncepce.
Ha! Antikoncepce.
Antikoncepce není vždycky účinná.
Antikoncepce stažená v osmdesátých letech.
Perorální antikoncepce, kouření, diabetes, obezita. O co vlastně jde?
Ano, antikoncepce.
Ukázalo se, že užívala tolik antikoncepce, že by to sterilizovalo slona.
Jednou slyšela, že antikoncepce dokáže zlepšit stav.
Antikoncepce v dešti.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je to proto, že antikoncepce většinou není drahá a může pomoci jednotlivcům i společnosti.
Vzděláváním mladých Malawijců, zejména dívek, a zajištěním široce dostupné antikoncepce by se pro zpomalení populačního růstu udělalo mnohem více než několika adopcemi do jiné země.
Takové objevy - k nimž patří i vývoj bezpečných a účinných metod antikoncepce - jsou jasnou hrozbou tradičním náboženským zákazům.
Poskytnutí antikoncepce 215 milionům žen z celého světa, které by se chtěly vyhnout těhotenství - a z nichž velká část žije v Africe -, by stálo přibližně 3,6 miliardy dolarů ročně.
Pouhá distribuce antikoncepce by samozřejmě nestačila.
Lepší vzdělávací příležitosti pro dívky a ženy a levná antikoncepce poskytovaná poradnami pro plánování rodičovství by zároveň daly ženám možnost vdávat se později a mít méně dětí.
Hádám, že než by tak učinila, raději by přišla s tím, že úhrada antikoncepce skrze zdravotní pojištění je vlastně v souladu s jejím náboženským učením.
Například Coca-Cola přispívá svými znalostmi nabídkového řetězce k mapování zdravotnických objektů a zavádění softwaru pro řízení zásob, aby podpořila distribuci síťových lůžek, antikoncepce, léků proti AIDS a vakcín do odlehlých vesnic.
Těžko se věří tomu, že kdyby byly Filipíny kolonizovány řekněme například protestantskou Británií a ne katolickým Španělskem, použití antikoncepce by dnes bylo problémem.

Možná hledáte...