čeština | angličtina | němčina | ruština

aplikace čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená aplikace?

aplikace

použití poznatků, nástroje, technologie, látky apod. v praxi část programového vybavení počítače, kterou uživatel chápe jako jeden nástroj s vymezeným účelem  Mobilní telefon umožňuje stahování aplikací, které rozšíří možnosti jeho využití. ozdoba přiložená na povrch

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako aplikace?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje aplikace?

aplikace · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá aplikace?

Jednoduché věty

Jaká je tvoje oblíbená aplikace pro iPhone?

Citáty z filmových titulků

Zpětná aplikace toho, co nás sem přivedlo.
Možná, ale logické aplikace.
Aplikace pleťové masky trvala jen pár minut. a ji sundáme, bude vypadat o 20 let mladší.
Je v tom víc, než jen praktické aplikace a design.
A co vojenské aplikace?
Samozřejmě jsme se na aplikace dívali z jiného úhlu.
Neexistují žádné známé praktické aplikace této teorie.
Převod jejich rozsáhlých databází na rozpoznatelné aplikace snad zlepším některými dodatečnými převody.
Ale do teď nebyla známa žádná praktická aplikace.
Podle je to schopný důstojník, vysoce motivovaná, i když stále poněkuď nechápe teorii aplikace dilithiových systémů v praxi.
Rychlá aplikace je jediný způsob vyléčení.
Moje práce a možnosti její aplikace jsou zaměřené výlučně.. na zachování života.
Každý den vznikají nové aplikace.
Je po operaci. Čerstvé jizvy po chirurgickém zákroku. Možnost nitrožilní aplikace drog.
Číslo dvě vražedné aplikace je věda.
Skutečná vražedná aplikace, kterou měl Západ od zbytku, byla soutěž, jak politická tak ekonomická.
Jak uvidíme, existovala více než jedna vražedná aplikace, ale fakt, který to uvedl do pohybu byla zcela jistě soutěž - hlavní tahoun kapitalismu a roztříštěného Evropského systému států.
Dám ti své čestné slovo, bude to trvat jen pár dní. možná jen jeden den do poslední aplikace.
Teorie. zpětná aplikace toho co se nám stalo.
Tohle je vědecká aplikace balistiky.
Tři aplikace afasolu po hodině, okamžitě!
Bojové styly nejsou nic víc než aplikace těchto věcí.
Možnost nitrožilní aplikace drog.
Aplikace hotova.
T-virus byl obrovský lékařský objev, i když měl také využití pro vysoce ziskové vojenské aplikace.
Ne, ne. praktická aplikace.
Cestování časem, praktická aplikace.
Aplikace pro CIA jsou desetkrát komplikovanější.
Myslím tím, že naše aplikace začínají být zastaralé.
Byl to Polinin parfěm a jeho aplikace na její plně poprsí.
Během pár hodin. našli aplikace ve všem od dopravy po vystřelovaní satelitů do vesmíru.
Primitivní národy by nás obvinili z čarodějnictví, ale je to jen pouhá aplikace vědy.
Vypneme firewall, rekurzivní algoritmus vytáhne tvoje heslo, aplikace se vymaže a nezanechá žádnou stopu o tom, že jsme tam byli.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zodpovězeny budou, jedině pokud výzkumné úsilí a rozsah jeho financování budou odpovídat informacím, které potřebujeme, abychom směřovali k bezpečné budoucnosti pro nanotechnologické aplikace.
Musíme procitnout a uvědomit si, že je potřeba, aby se budoucí nanotechnologické aplikace zakládaly na správném porozumění možným dopadům.
V Indonésii, která vykazuje jednu z nejvyšších novorozeneckých úmrtností na světě, shromažďují porodní asistentky ve venkovské oblasti Medan lékařské údaje od těhotných žen pomocí mobilní aplikace.
Některé aplikace by mohly mít obrovský přínos pro lidské zdraví, avšak společnost nemůže tyto přínosy využívat - v důsledku čehož trpí a umírají lidé -, protože odpůrci odmítají všechny GM aplikace.
Otevření trhů a řádná aplikace evropských pravidel vytváří vládám úspory a přináší vyšší hodnotu za peníze daňových poplatníků.
Zapracování zákonů do národních právních soustav je jedna věc, avšak zajištění jejich řádné aplikace a vymáhání je věc druhá.
Aplikace jsou levné.
Další překážku aplikace francouzského modelu jinde představuje skutečnost, že se Francie těší některým jedinečným výhodám, které jsou dost možná pro její úspěch klíčové.
Zdravotnický sektor by například mohl ve spolupráci s vládami nabízet vedle léků také služby podporující zdraví - například dálkový monitoring pacienta, zdravotní aplikace nebo nástroje pro zapojování pacienta do léčby.
Stejně tak by mohly představovat nový prostředek lokalizované aplikace léků, což by mohlo najít uplatnění v několika oblastech včetně podávání léků s mnohonásobným účinkem.
Podobně i neinvazivní aplikace složitých molekul, jako jsou peptidy či bílkoviny, zůstává nadále velkým problémem.
Stavba, složená z mnoha skromných polí, nezahrnovala žádná zásadně nová koncepční pojetí a jevila se jako pouhá aplikace prověřené technologie.
Chemoterapie - která obvykle sestává z aplikace několika léčiv, jež účinně zabíjejí rakovinné buňky - je účinná, čím dál bezpečnější a pomáhá zvyšovat účinek hormonální terapie.
Vytvoření IAA a zavedení jediné účetní jednotky by znamenaly velký krok směrem ke zjednodušení situace, zejména budou-li veškeré relevantní individuální informace dostupné uživatelům prostřednictvím jediné mobilní aplikace.
V Evropě - na rozdíl od USA - informace o geneticky modifikovaných organismech vyzdvihují rizika, nikoli výhody (především snížení aplikace pesticidů a insekticidů).
Různé aplikace spolu navzájem nekomunikují, je obtížné uvést cvičení do souladu se spánkem nebo sdílet data s jinými lidmi.
Společnosti vlastnící koncové standardy vytvoří interface pro několik čelních aplikací a ostatní aplikace se pak k těmto standardům připojí.
Výzkum by také měl zůstat generický, čímž by se zachovaly rovné podmínky pro komerční aplikace.
Telemedicínské aplikace umožní lékařům ošetřit pacienty vzdálené stovky mil.
Jeho aplikace se může jevit jako ospravedlnitelná, pokud se vžijeme do pozice zajatého člověka nebo pokud si představíme, že teroristé unesli naše dítě, rodiče nebo chotě a pak nám udělali věrohodnou nabídku, že našeho blízkého za výkupné propustí.
Pro mladší lidi je dnes aplikace sociálních médií jako nástroje aktivismu druhou přirozeností.

Možná hledáte...