čeština | angličtina | němčina | ruština

arbitr čeština

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako arbitr?

arbitr čeština » čeština

rozhodčí znalec soudce

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje arbitr?

arbitr · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá arbitr?

Citáty z filmových titulků

Arbitr potvrdil, že jsi dokončil Nástupnický rituál.
Arbitr posoudí jeho právo.
Arbitr rozhodl.
Enterprise se vrátila, a tak musím vykonat poslední povinnost jako Arbitr následnictví.
Řekněte Gowronovi, vůdci Vysoké rady a Klingonské říše, že jeho arbitr nástupnictví, Jean-Luc Picard, žádá laskavost.
Byl určen arbitr Federace, aby rozhodl zda Doktor právo kontrolovat svou uměleckou tvorbu.
Konzule Antonie, jsem přítomen jako nestranný arbitr, o tom znepokojivém činu vůbec nic nevím.
Taky to tak může být, ale ze všeho nejvíc jsem arbitr při různých mezinárodních jednáních.
Ten chlápek je turbo arbitr!
Je z vás teď i arbitr našeho právního systému?
Vypadá to, že s námi arbitr začíná sympatizovat, že ano?
Nejsem moc dobrý arbitr literatury, pane.
A ty teď jako arbitr určuješ, kde by kdo měl být?
Jo, možná, kdybych věděl kdo ten arbitr je.
Ty si myslíš, že nějaký arbitr v Vídni bude hlasovat pro nás?
Arbitr chce slyšet nějaké lži, které Colosseum říká svým studentům.
Tak teď jsi arbitr dobrého života?
Dobrá, jsem arbitr.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jak MMF dnes uznává, měl by existovat jakýsi mezinárodní arbitr.

Možná hledáte...