čeština | angličtina | němčina | ruština

asimilace

Český výkladový slovník

Co znamená asimilace?

asimilace

přizpůsobení, přizpůsobování (v sociologii) splynutí jednoho člověka nebo skupiny lidí s většinovým obyvatelstvem biol. přijímání a přeměna látek živým organismem pro výstavbu jeho těla jaz. přizpůsobení jedné hlásky jiné

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje asimilace?

asimilace · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...