čeština | angličtina | němčina | ruština

asociace čeština

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako asociace?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje asociace?

asociace · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá asociace?

Citáty z filmových titulků

To bude nějaká asociace z minulosti.
Může existovat asociace v myšlenkách.
Vážení členové Asociace dopisovatelů Bílého domu, tento muž prohásil, že zde dnes nejsou žádní novináři, ale se rozhodl vyzkoušet výsadu spojenou s mou zlatou členskou kartou a porušit tuto váženou tradici.
To je váš článek, vážení členové Asociace dopisovatelů Bílého domu.
Pojď si zahrát. Mám začít sny nebo si dáme volné asociace?
Asociace britských civilních pilotů zdůrazňuje, že kvalifikovat se na civilního pilota trvá šest let, a ne dva roky.
Nikoliv nezbytně, ovšem rád bych zdůraznil, že mluvčí ABCP měl manžetové knoflíčky Tanečního klubu Asociace britských psychiatrů.
Nejde o manžetové knoflíčky tanečního klubu Asociace britských psychiatrů.
Tedy, Britská asociace.
Britská asociace lékařů.
Americká lékařská asociace právě vyhlásila, že marihuana je nebezpečná droga.
Národní Střelecká Asociace vyhlásila smrt jako prospěšnou věc.
Pocit, že se člověk topí a dusí. Během tohoto období si subjekt. vytvoří nejpodstatnější asociace. mezi svou vlastní katastrofickou zkušeností. a násilím, které vidí.
Haló? Ne, ne, myslím, že ti všichni patří do Britské obuvnické asociace.
Víte, asociace myšlenek.
Říkal jsi, že to byla Cattlemenská asociace.
Jsem stále hlavou Dobytkářské asociace.
Pravděpodobně nějaká asociace myšlenek.
Členové z Asociace zahraničního tisku. návštívili britské vzdušné síly na západní frontě.
Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem od Asociace získal tvou adresu.
Mášo, Kerna s jeho robotem si vyžádala mezinárodní asociace.
Mám začít sny nebo si dáme volné asociace?
Asociace mladých zkouší něco pěstovat. Podzemnici olejnou a tulipány.
Ostře formulovaný oficiální dopis ze závodní asociace.
Během tohoto období si subjekt vytvoří nejpodstatnější asociace mezi svou vlastní katastrofickou zkušeností a násilím, které vidí.
Byl pravděpodobně člen Národní asociace zbraní.
Hned udám u asociace!
Používá audiovizuální asociace.
Jsem taky členem a vice-presidentem Východní Asociace Endokrinologistů!
Doktore, stěžovala jsem si na vás u Lékařské asociace.
Kritika Asociace filmů pro dospělé.
Automobilová asociace hlásí dopravní zácpy na silnicích v celé zemi, zejména směrem do Walesu a západní Anglie.
Je z Britské asociace.
Vy jste ten grázl, kterej právě porušil sedm nařízení letištní asociace a pět nařízení obvodu Kolumbie, protože mi pobíhá po letišti s pistolí a střílí na lidi.
Máme novou SOP pro DOA od letištní asociace.
Horká linka letištní asociace.
Pane Trudeau, musím vám připomínat pravidla letištní asociace pro neoprávněné osoby v kontrolní věži?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nedávno jsem se na výročním sjezdu Americké ekonomické asociace v Denveru zúčastnil panelové diskuse právě o tomto fenoménu.
Rozhodnutí, zda došlo k úvěrové události, je ponecháno na tajné komisi Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty, profesní skupiny, která na výsledku partikulární zájem.
V první fázi boje proti zneužívání psychiatrie v čínské soudní praxi by Světová psychiatrická asociace měla požádat o přímý přístup do ústavů v síti An-kchang a do dalších podobných zařízení.
Není to žádné překvapení, neboť u veřejnosti existuje silná asociace mezi inovacemi a soukromým sektorem.
Západní odborníci si dlouhá desetiletí stěžují na to, že se Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN) nedokázala z poválečných dějin Evropy přiučit významu kolektivní bezpečnosti.
V období krize, kdy člověk propadá depresi a sebevražedným sklonům, se vytváří asociace mezi různými příznaky (špatná nálada, fyzická bolest, sebevražedné tendence a tak dále).
Ačkoliv světová fotbalová asociace FIFA i Mezinárodní olympijský výbor trvají na tom, že stojí nad politikou, jejich velkolepé akce jsou politicky zneužívány všemi možnými režimy, z nichž některé nepůsobí příliš vábně.
O jeho propuštění požádalo také 14 tisíc členů Americké sociologické asociace.
Velká část světových institucí, které se transplantacemi zabývají - včetně WHO, mezinárodní Transplantační společnosti a Světové lékařské asociace -, bohužel prosazuje pouze částečnou nápravu.
Ve Spojených státech schválila Americká lékařská asociace návrh zákona, který by jednotlivým státům usnadnil nabízet za darování orgánů různé nepeněžní pobídky.
Odbory a asociace pracujících jsou přirozenými prostředky kontroly takového chování, musejí však investovat do odborných znalostí, aby tak činily účinně.
Namísto debaty o těchto záležitostech se na dary snesla prška nadávek, a to od skupin jako Republikánský národní výbor a Národní asociace držitelů zbraní.
Očekává se, že organizace bojující za lidská práva, novinářské asociace i sdružení právníků se výjimečnému stavu vzepřou, což je postaví proti bezpečnostním složkám.
Příběhy jsou pozoruhodné tím, jak nám umožňují pochopit nové koncepty a nacházet v nich logiku, přestože obsahují bezpočet kontextů a nečekaných asociací.
Mělo by být jasné, že je nevhodné pro zemi či asociace zemí ve válce usilovat o fiskální úsporná opatření, což je případ EU.
Národní asociace pojišťovacích zmocněnců (NAIC) v prosinci navrhla, aby každý z 50 států USA založil fond pro pojištění před živelnými pohromami, z něhož by se hradily škody způsobené celou řadou velkých neštěstí.
Odsunuta byla i data návštěv pozorovatelů, včetně pozorovatele Světové psychiatrické asociace, který prošetřit obvinění ze zneužívání psychiatrie.
Bulharsko tedy jako by bylo vinno pouhou zeměpisnou asociací s válkami na Balkáně.
brzy se mohou objevit, doprovázeny zpátečnickým rasovým myšlením - s celou škálou nebezpečných předsudků a historických asociací -, o němž se mělo za to, že jej molekulární biologie rozptýlila.

Možná hledáte...