čeština | angličtina | němčina | ruština

asteroid čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená asteroid?

asteroid

vesmírné těleso větší než meteorit a menší než trpasličí planeta obíhající kolem Slunce převážně mezi drahami Marsu a Jupiteru

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako asteroid?

asteroid čeština » čeština

planetka planetoid

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje asteroid?

asteroid · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá asteroid?

Citáty z filmových titulků

Asteroid.
Proč nejdeš honit nějaký asteroid?
A přenesli z můstku na asteroid, abych se utkal s kapitánem cizí lodi.
A ten objekt na obrazovce? Asteroid.
Složením je to typický asteroid, ale nic neobíhá.
Asteroid kolem sebe vnější dutý plášť, který obklopuje nezávislé vnitřní jádro.
Ten asteroid, tedy loď, je přes 10 000 let stará, doktore.
Pokud máme odklonit asteroid, který se srazit s touto planetou, musíme opustit orbitu do 30 minut.
Že sem míří asteroid, který rozdrtí jejich svět na atomy?
Jdeme se postarat o ten asteroid.
Doktore? - Ano? Navrhuji, abyste svůj další výzkum pozdržel do doby než bude odkloněn ten asteroid.
Doktore, ten asteroid je velký jako pozemský měsíc.
V této chvíli je nutný úhel odklonu, který zabrání zničení, nepatrný, ale jak se asteroid přiblíží k planetě, zvětší se ten úhel natolik, že ani hvězdná loď pak.
Jakmile bude asteroid odkloněn, vrátíme se sem a obnovíme pátrání.
A z Festra nezbyde nic než baculatý asteroid.
Asteroid. 370 km v průměru.
Navrhuji, abyste svůj další výzkum pozdržel do doby než bude odkloněn ten asteroid.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Například asteroid, který v roce 1908 explodoval nad Sibiří se silou vodíkové bomby, mohl zabít miliony lidí, kdyby k jeho výbuchu došlo nad velkým městem.
Odklonit asteroid z jeho oběžné dráhy, dokud je stále stovky milionů kilometrů od Země, je proveditelný podnik.
Tempo dnešní doby je pravděpodobně příčinou masového vymírání živočišných druhů, které tato planeta nezažila od dob, kdy na ni před 65 miliony let dopadl asteroid.

Možná hledáte...