duševní čeština

Význam duševní význam

Co znamená duševní?

duševní

související s duší, psychikou související s duchovnem, kulturou

Synonyma duševní synonyma

Která slova mají podobný význam jako duševní?

Skloňování duševní skloňování

Jak se skloňuje duševní?

duševní · přídavné jméno

+
++

Příklady duševní příklady

Jak se používá duševní?

Jednoduché věty

Tomovo duševní zdraví se zhoršilo.
Tom se obává o fyzické a duševní zdraví Mary.

Citáty z filmových titulků

Hmm, co jeho duševní způsobilost?
Čarodějnická horečka řádí jako duševní mor kamkoliv tito soudci přijdou.
Mé duševní zdraví je v pořádku, doktore.
Duševní spřízněnost zde není na místě.
Bylo by to pro mě duševní osvěžení.
Ale tvrdí, že jsem zodpovědný za Jessičinu nemoc. že jsem záměrně způsobil její duševní stav.
A horečka s dlouhým latinským názvem a špatnou prognózou. může způsobit určitou formu duševní poruchy.
Tvůj duševní stav.
Jarrettovi mají v rodině duševní chorobu.
Zápis o zdravotním stavu velitele lodi. Je jistá pravděpodobnost, že velitel této lodi trpí duševní poruchou.
Duševní choroba se může projevovat i jinak.
Ale že netrpí duševní chorobou.
Mezi duševní chorobou a mírnou duševní poruchou je velký rozdíl.
Po prožité katastrofě, jako je výbuch, zemětřesení, vlakové neštěstí, zkrátka okamžiky hrůzy, se často objeví duševní poruchy.
Říká se tomu prohlášení o duševní způsobilosti.
Duševní porucha.
U lidí s úrazem mozku se někdy rozvíjí paranormální duševní schopnosti. které jsou naprosto úžasné.
Její duševní pochody mě zarážejí.
Kniha je dobrá pro duševní vzpruhu, ale jestli něco nesnáším, tak je to pachtění se s hromadou tisku po ulicích.
Nebo si můžete vyzkoušet mou duševní způsobilost. Třeba se zeptejte, o co mi v životě jde.
Duševní vyšetření?
Neptají se vás na duševní zdraví, neboť jste soudce Harper.
Bojoval jsem o své duševní zdraví.
Mě nezajímá jeho duševní stav.
A slyšeli jste, že pan Elster byl ochoten. dát svou ženu do ústavu, kde by její duševní zdraví bylo v rukou kvalifikovaných odborníků.
Co je nejvíce politováníhodné,. že pro ně nemám prostor duševní ani emocionální.
Duševní choroba tvé dcery.
Mluvíte o nějakém druhu duševní poruchy?
Jsme psychiatrická klinika a staráme se o duševní hygienu.
Musíte ovládat svůj duševní a fyzický stav, musíte být ve střehu, všechno pozorovat.
Představte si, že tyhlety hlavy jsou bez těla a svěřují nám své dojmy a duševní stavy.
Náš duševní stav se zhoršuje.
Dnešním dnem počínaje, FLN přebírá zodpovědnost za psychické a duševní zdraví Alžírského lidu, rovněž zakazuje prodej a konzumaci alkoholických nápojů, prostituci a kuplířství.
Je nutno dohlédnout na jeho duševní potravu více, než můžeme my zde.
Duševní, fyzickou i citovou.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Intenzivní sledování televize je bezpochyby škodlivé i pro fyzické a duševní zdraví člověka.
Mnoho neurovědců se domnívá, že sledování televize může mít na duševní zdraví člověka i hlubší dopady než jen závislost, konzumní způsob života, ztrátu sociální důvěry a politickou propagandu.
Když se jím skutečně stal a přestal hrát šachy na závodní úrovni, jeho duševní choroba se výrazně zhoršila.
Prostor pro větší odolnost vůči nemocem, pro delší život, pro větší fyzickou zdatnost a vyšší duševní schopnosti existuje vždy.
Kdybychom tedy chtěli měřit takto definované štěstí, museli bychom brát jako vzorky nahodilé okamžiky lidské existence a snažit se zjistit, zda přinášejí pozitivní, nebo negativní duševní stavy.
I velcí filozofové - Platón, Aristotelés, Hobbes, Hume, Locke, Kant, Schopenhauer, Nietzsche a další - však dokázali pouze popsat aktuální duševní pochody a chování; nedokázali vysvětlit jejich příčiny.
Duševní choroba postihuje mysl a lidské já, tedy stejné oblasti, v nichž sídlí politické názory a společenské zájmy.
Dějiny světové psychiatrie jsou doslova posety diagnózami duševní choroby založenými na politickém nesouhlasu.
Politici a regulátoři nemají politickou kuráž ani duševní přesvědčení potřebné pro návrat k mnohem jasnějšímu a přímočařejšímu systému.
Mobilní telefony a internet bez námahy a efektivně spojují mysl mnoha lidí v různých zemích, čímž podněcují obchod s produkty duševní činnosti.
Slyšení hlasů však nemusí být nutně příznakem duševní choroby, a proto je pro pochopení schizofrenie a příbuzných poruch klíčové porozumět mechanice sluchových halucinací.
U osob s duševní chorobou je tomu jinak.
Členové Vilémovy družiny se od počátku obávali jeho prchlivosti a měli strach o jeho duševní rovnováhu.
Od té doby se dominantním vlivem na vedení války stal císařův duševní stav.
Jsou patetičtí, vyšinutí a mnohdy velkou část života bojovali s duševní labilitou.
Intuitivní chápání, duševní zrak a schopnost určovat priority šachového mistra snadno vítězily nad počítačovou metodou hrubé síly.
Studie ze státu Washington dokládají, že návštěvy domácností vykonávané školeným personálem dokážou snížit míru zneužívání dětí, zlepšit jim kvalitu života a tělesné a duševní zdraví a snížit náklady na sociální pomoc dětem a soudní spory.
V Evropě jsou zemědělství a duševní vlastnictví naopak spíše na kordy.
Takové úsilí je životně důležité i z hlediska nalezení způsobů, jak účinněji bránit snižování produktivity a soběstačnosti starších lidí tím, že se jim zachová fyzická síla, duševní svěžest a ostrost smyslů, jako jsou sluch a zrak.

Možná hledáte...