mio | mim | momo | timo

mimo čeština

Význam mimo význam

Co znamená mimo?

mimo

na místě pryč odtud  Sedí mimo. na místo pryč  Trefil se mimo. kolem, okolo  Prošel bez zájmu mimo.

mimo

vyjadřuje nezasaženost dějem  Stojí mimo dění. přes, navzdory  Přišel mimo plán. kromě  Zde je zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu.

Synonyma mimo synonyma

Která slova mají podobný význam jako mimo?

Gramatika mimo gramatika

Jak se gramaticky správně používá mimo?

mimo · předložka

+
++

Příklady mimo příklady

Jak se používá mimo?

Jednoduché věty

Uschovejte mimo dosah dětí!
Uchovávejte mimo dosah dětí!
Výtah je mimo provoz.
Bylo to mimo správnou pozici.
Často jím mimo domov.
Nechodím nikam mimo tuto oblast.
Je hezké vidět tolik jazyků pohromadě. Těžko to uvidíte někde jinde mimo Tatoebu.
Kdo zůstane s vašimi dětmi, zatímco budete pracovat mimo?
Tom je mimo území státu.
Často se stravujete mimo domov?
Mimo jiné, není třeba se na něj zlobit.
To je mimo mojí kompetenci.
Můj kamarád žije mimo město.
Byla jsi někdy mimo Evropu?

Citáty z filmových titulků

Chápu to, ale musíš ten vztek ventilovat někde mimo práci.
Z těch je 11 mimo dosah vrtulníku.
Mimo dějství.
Arnie, měl bys líp volit a neposílat dva mamlasy, co jsou mimo, zejména když střílej.
Jeden z těch nezemřelých, který si dokázal. prodloužit život mimo normální trvání. živením se krví jiných živých tvorů.
Jsou obě trochu mimo, podle této mapy..
Ale světla jsou trochu mimo, podle mapy.
Od teď budou kluci mimo mě přijímat rozkazy i od tebe.
Od teď jsou mimo a jejich rajóny jsou naše.
A co Lovo? - Lovo je prakticky mimo.
A bude okamžitě mimo první stránky.
Tony tady není, je mimo město.
Mimo mísu! Což mě připomíná, potrubí je taky mimo mísu.
Podívej, je úplně mimo.
A dokonce jsme ani nenašli planetu, mimo naší Sluneční soustavu.
Keplerovy závěry jsou zcela zásadní, protože čím více potenciálních domovů najde, tím větší je šance, že by život mohl existovat mimo naší malou Zemi.
Europa leží mimo obyvatelnou zónu, ale stejně jako na dně oceánu na Zemi, by hydrotermální průduchy mohli být zdrojem energie potřebné k životu.
Vyběhl jsem ven a nebe mělo tuto podivnou barvu, kterou jsem nikdy v životě neviděl a říkal jsem si, že to nemůžou dělat producenti soutěže, protože to je mimo jejich schopnosti.
To zní, jako by jste se cítila mimo kontrolu.
Jak dlouho jsem byla mimo?
Myslím, že jste mimo svou jurisdikci, detektive.
Jsem mimo.
Vlastně, když o tom teď mluvíte, byl trochu mimo.
Takže Pete London, Jed, Victoria, Neil Bloom, - všichni naši podezřelí jsou mimo?
Mimo to, já tím přeliju tenhle nakrájený banán, takže to bude obsahovat vitamín C.
Mimo to, nemá žádné gay kamarády.
Sledujeme robota, který má být mimo zónu.
Starají se o roboty mimo jejich zóny.
Nikdy ještě nebyla mimo domov.
Snažila jsem se tě udržet mimo.
Wynant měl být mimo město a nikdo nevěděl kde.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pro mnoho lidí, mě v to počítaje, je rozšíření Severoatlantické aliance - mimo jiné také o bývalé sovětské republiky Estonsko, Lotyšsko a Litvu - splněním nemožného snu.
Rozšíření smétá obavy - ať už skutečné či smyšlené - početných rusky mluvících menšin, které dnes žijí mimo Rusko v bývalých sovětských republikách.
Deset z 21 odvětví zemědělského podnikání v Nizozemsku, mimo jiné se zahradnickými semeny, dekorativními rostlinami, sadbovými brambory a telecím, patří mezi přední přispěvatele k národnímu hospodářství a obchodní bilanci země.
Vláčení sítí po dně by se jednoduše mělo postavit mimo zákon; bylo by snadné a nepříliš nákladné rybářskému průmyslu během přechodu k jiným činnostem vyplácet kompenzace.
Přední ropné společnosti, mimo jiné Shell, ExxonMobil a Chevron, už desítky let těží ropu v deltě Nigeru, ekologicky křehkém prostředí sladkovodních bažinných lesů, mangrovníků, nížinných deštných pralesů a pobřežních bariérových ostrovů.
Řada zemí, mimo jiné Dánsko, Nizozemsko, USA a Belgie, má už dlouho agentury fiskálního dohledu, jmenujme kupříkladu americký Rozpočtový úřad Kongresu (CBO).
Annan prožil polovinu své kariéry mimo Ghanu a část svého vyššího vzdělání získal v USA.
Tato specifičnost je jedním z důvodů, proč úspěšné země - mimo jiné Čína, Indie, Jižní Korea či Tchaj-wan - obvykle kombinovaly neortodoxní prvky s ortodoxní politikou.
Utáhnou-li otěže finančního sektoru příliš, může se riziko přesunout mimo dosah regulací, kde se bude obtížněji měřit a sledovat.
Miliony Afghánců se tísní v utečeneckých táborech nebo jsou jinde mimo domov.
Tři problémy jsou dnes Afghánistánu nejzásadnějsí. Na prvním místě stojí jídlo pro afghánský lid - a to jak v zemi, tak v utečeneckých táborech mimo Afghánistán.
Zvlástní pozornost by si měly zasloužit základní skoly a knihovny mimo velká města.
Mnozí z těchto byznysmenů by raději zůstali mimo politiku, jenže chatrná ruská vzdělávací soustava, ekonomický feudalismus, oficiální homofobie a další palčivé problémy jim nedávají na vybranou.
Mimo Silicon Valley se jen málo topmanažerů může pochlubit technickými znalostmi o produktech vyráběných jejich firmou.
Právě naopak. Rozšíření smétá obavy - ať už skutečné či smyšlené - početných rusky mluvících menšin, které dnes žijí mimo Rusko v bývalých sovětských republikách.
V tuto chvíli tu máme Mistrovství světa oplývající fotbalem, který na hřišti i mimo něj formuje nová, mladá generace - veselá, okouzlující a krásná na pohled.
Označovat okázalé projevy hýřivosti těchto lidí za marnotratné je nepochopením podstaty věci: svět třpytivých snů, které musí zůstat zcela mimo náš dosah, je přesně tím, co mnoho lidí touží sledovat.
Při současném stavu věcí v Saúdské Arábii nemá americká administrativa mimo existující režim žádného věrohodného spojence pro změnu.
Mimo jiné se tak nestane proto, že rozvratná válka v Iráku se možná ukáže spíše jako poslední akt dvacátého století než jako předzvěst století jednadvacátého.
Konečně, na spodní šachovnici mezinárodních záležitostí mimo kontrolu vlád - včetně oblastí od změny klimatu přes pandemie po mezinárodní terorismus - je moc rozložena neuspořádaně a nemá žádný smysl nárokovat si americkou hegemonii.
Je nesnadné vybavit si, že před pouhým desetiletím všeobecné mínění - jak uvnitř USA, tak mimo ně - soudilo, že Amerika zažívá úpadek.
Nejnižší šachovnice je sférou nadnárodních vztahů, jež překračují státní hranice mimo kontrolu vlád.

Možná hledáte...