ornice čeština

Význam ornice význam

Co znamená ornice?

ornice

svrchní vrstva zeminy, úrodná díky zemědělské činnosti

Skloňování ornice skloňování

Jak se skloňuje ornice?

ornice · podstatné jméno

+
++

Příklady ornice příklady

Jak se používá ornice?

Citáty z filmových titulků

S pomocí ropy jsme schopni rychleji dobývat ostatní zdroje. Od ornice po pitnou vodu a od hliníků po zinek.
Vy jste ornice, dobrý materiál-- pracujete, dřete se.
Mizí ornice a na erozi se kašle.
Po letech krutého sucha, divoké vichřice sebraly to co zbylo z ornice, odfoukly ji pryč a zanechaly po sobě jenom oblak prachu.
V minulých sto letech jsme přišli o třetinu ornice.
Což způsobilo, že se odplavila ornice a zůstal jen tvrdý jíl.
V Austrálii, odstranění velkých ploch keřů pro zemědělskou půdu umožnilo soli proniknout do ornice a poškodit asi 60.000 km2.
Takže účelem těchto kanálů bylo odvádět vodu z pole, ale to, co se stalo v průběhu doby, bylo usazení veškeré ornice, byla odplavená z polí a zablokovala tuto cestu.
Touto neustálou erozí půdy byl Hutton vážně znepokojen, protože si uvědomil, že pokud bude všechna ornice odplavena, nezbude tu nic, v čem pěstovat plodiny a lidé nakonec vyhladoví.
Džungle má jen tenkou vrstvu ornice, aby byla schopná podporovat tak obrovský počet obyvatel, což bylo 20 nebo 30 krát, více něž dnešní populace v této oblasti, to je úžasné.
Al říká, že máte 5 akrů ornice.
Můžeme extrapolovat rychlost rozpadu ornice na základě údajů, které shromáždíme.
Mezi vyčerpáním ornice, zhroucením umělé výsadby ryb.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

U velkých environmentálních problémů včetně destrukce úrodné ornice a globální produkce plastů například zatím nebyly stanoveny globální dohody a cíle.
Tvorba úrodné ornice trvá tisíce let, avšak na mnoha místech dnes stačí jediná průtrž mračen a ornice je odplavena pryč.
Zejména v tropickém prostředí však tyto produkty vedou k ničení ornice a ztrátě biodiverzity (kontaminovaná voda navíc proudí do oceánů, kde ničí mořské ekosystémy).
Plodiny snášející herbicidy zase snížily využívání herbicidů a podnítily všeobecný rozmach bezorebného obdělávání půdy, které výrazně snižuje ztráty ornice a zvyšuje úrodnost půdy.

Možná hledáte...