čeština | angličtina | němčina | ruština

velitelství čeština

Synonyma velitelství synonyma

Která slova mají podobný význam jako velitelství?

Skloňování velitelství skloňování

Jak se skloňuje velitelství?

velitelství · podstatné jméno

+
++

Příklady velitelství příklady

Jak se používá velitelství?

Citáty z filmových titulků

Mohl byste to dopravit na velitelství?
Může přežít cestu zpět na velitelství? To si nemyslím.
Všechny jednotky ustoupí zpět k britskému velitelství!
Velitelství?
Proč zrovna Ashfordská akademie? My, Řád černých rytířů, uděláme z této školy své velitelství.
Velitelství generálního štábu.
Dejte velitelství.
Setkám se s Herr Siletskym na velitelství gestapa. A když ho zabiju, doufám že mi vysvětlíte, o co tu jde.
Vezměte ho a odveďte ho na velitelství.
Velitelství.
Chci ho předat velitelství.
Roztroušené jednotky aťse okamžitě hlásí u svých velitelství.
Hlaste se u svých velitelství.
Dietrichovy pověřovací listiny na velitelství FBI ve Washingtonu.
Velitelství, tady Moebius 3.
Abele, tady velitelství.
Ne vozatajstvo, velitelství!
Informujte své okrsky a dejte mi vědět, kde jsou vaše velitelství.
Používají to jako velitelství.
Byl poblíž velitelství v Arrasu.
Setkám se s Herr Siletskym na velitelství gestapa.
Strážniku,je tohle hlavní velitelství?
Ptám se vás,je tohle hlavní velitelství?
Podívejte se,ploštice a pokažené koupelny. Bude to naše dočasné velitelství.
V pokoji s dobrou koupelnou bude mít kancelář vrchní německé velitelství.
Ne vozatajstvo, velitelství! Haló?
Zítra ráno v deset na velitelství gestapa. ledaže bych se vám ozval dnes večer.
Na velitelství.
Ohlas se velitelství.
VELITELSTVÍ 3.
Vrať se s chlapci zpátky na velitelství a přiveď mi kompanii.
Napsal jsem mu, aby nepouštěl k velitelství.
Velitelství se rozhodlo udělat naprostý průlom.
Na velitelství se nic neutají.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Francie se přihlásila ke členství, ale později odmítla podřídit své ozbrojené síly ústřednímu velitelství NATO.

Možná hledáte...