atak | akta | asta | Alta

Příklady a tak příklady

Jak se v francouzštině používá a tak?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

SAN FRANCISCO - Il n'a jamais été facile d'avoir une discussion rationnelle sur la valeur du métal jaune.
SAN FRANCISCO - Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné.

a tak čeština

Překlad a tak francouzsky

Jak se francouzsky řekne a tak?

Příklady a tak francouzsky v příkladech

Jak přeložit a tak do francouzštiny?

Jednoduché věty

Přinesla jablka, pomeranče a tak podobně.
Elle a apporté des pommes, des oranges, et ainsi de suite.

Možná hledáte...

a | tak