atak | akta | asta | Alta

a tak čeština

Překlad a tak italsky

Jak se italsky řekne a tak?

a tak čeština » italština

cosicché

Příklady a tak italsky v příkladech

Jak přeložit a tak do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Tak fajn, zkusím se blíž seznámit s novou primářkou. Využiju fotku svýho syna a trochu hereckého umu.
Ok, e' ora di relazionarmi con il nuovo capo usando una foto di mio figlio e un po' di consumata recitazione.

Možná hledáte...

a | tak