tak | akta | kata | takž

atak čeština

Příklady atak italsky v příkladech

Jak přeložit atak do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Dobrej atak.
Bel placcaggio.
Ten včerejší chlap je velká ryba. Atak o tom policie mlčí, aby je potom dostala všechny.
Il tizio che abbiamo colpito ieri era un pesce grosso, la polizia mantiene il silenzio per mettere mano sull'organizzazione.
Atak mě Elijah Muhammad odvolal z funkce pastora Islámského národa.
Ed Elijah Muhammad mi ha sospeso come reverendo della Nazione dell'lslam.
Atak seděli.
Si appol.
Atak seděli mlčky.
Si appollaiarono in silenzio.
Atak seděli mlčky dlouhou chvíli.
Si appollaiarono in silenzio per molto molto tempo.
Atak dal kasino zavřít.
Quindi ordinò di chiudere il casinò.
Atak.toto je jeho hrob.
Così in un certo senso. questa è la sua tomba.
Atak vetřelců!
Attacco alieno!
Atak byl devastující. To je konec Cindy.
L'attacco è stato devastante.
Když je aktivní, má méně atak.
Quando e' attiva, ha meno attacchi.
Rozesílal svůj životopis, pomáhal při rozšiřování atak.
Freelance, portaborse, espandendomi, il solito.
Dala jste ho do pomocného zařízení jako svého manžela, pod novým jménem atak jste z něj mohla dál tahat informace.
L'hai messo in una casa di cura come tuo marito, con un nuovo nome, per poter continuare a farti dare informazioni.
Atak Jizvovy armády byl zdrcující.
Esercito di Scar è stata travolgente.

Možná hledáte...