barca | barva | Barma | barda

abarca francouzština

Význam abarca význam

Co v francouzštině znamená abarca?

abarca

(Vêtement) Sandale typique de Minorque.

Příklady abarca příklady

Jak se v francouzštině používá abarca?

Citáty z filmových titulků

Votre Honneur, nous avons justement à notre table La femme de ménage de Mme Smulders, Selena Abarca.
Vaše Ctihodnosti, vlastně máme u stolu hospodyni paní Smuldersové, Selenu Abarca.
Ce qui veut dire que les notes de Mme. Abarca sont tombés de la peinture?
To znamená, že lísteček slečny Abarca spadl z obrazu Chagalla?
Selena Abarca, et nous vous demandons, Votre Honneur, de statuer.
Seleně Abarca, a žádáme, abyste rozhodla, Vaše Ctihodnosti.

Možná hledáte...