abasourdi francouzština

ohromený, zaražený

Význam abasourdi význam

Co v francouzštině znamená abasourdi?

abasourdi

Extrêmement surpris.  Extrêmement surpris

Překlad abasourdi překlad

Jak z francouzštiny přeložit abasourdi?

abasourdi francouzština » čeština

ohromený zaražený šokovaný zasažený bleskem užaslý

Příklady abasourdi příklady

Jak se v francouzštině používá abasourdi?

Citáty z filmových titulků

Il était abasourdi!
Ohromilo ho to!
Un tank nazi contre chaque espoir polonais. Le peuple était abasourdi et impuissant.
Nacistickýtankbyl proti každé polské naději. alidébylišokovániabezmocní.
Abasourdi, j'essayais d'entrevoir ce qui avait pu susciter cette peu amusante ironie.
Neschopen slova, snažil jsem se vydedukovat, jaký sled událostí. vedl k teto truchlivé ironii osudu.
Je suis abasourdi.
Vy mě přemůžete, mylady.
J'étais dans ma chambre, abasourdi.
Ohromený. Bylo to něco.
J'ai trop mal au crâne. Je suis abasourdi.
Jsem zmatený, bolí mě hlava a vůbec všechno.
Ton courage m'a abasourdi.
Viktore, ty jsi tak odvážný, já jsem šokovaná.
Abasourdi, mais il revient à lui.
Byl omráčený, ale už se probírá.
M. Scott, je suis abasourdi, c'est tout.
Ale vy? Pane Scotte, jsem zmatený, to je celé.
Je suis abasourdi.
Váš reportěr je jako opařený.
Je. Je suis abasourdi.
Jsem šokovaný.
Quels qu'en soient les auteurs, le Pentagone, le Kremlin ou des petits hommes verts venus de Mars, je vous promets que je suis aussi abasourdi que vous.
Ať už za tím vězí Pentagon, Kreml nebo nějací zelení mužíčci z Marsu, přísahám, že o tom nevím nic víc než vy.
Je suis abasourdi, Madame, que Vipère-Noire puisse avoir d'yeux pour une autre que vous.
Musím říct madam, že jsem udiven, že může mít lord Černá Zmije oči pro jinou ženu, než jste vy.
Je suis abasourdi.
Jsem ohromený, že to slyším.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Son ouverture pacifique envers Israël avait abasourdi le Moyen Orient.
Jeho mírová nabídka Izraeli ohromila Blízký východ.
La détermination du moment propice pour la diminution des taux en 2001 a abasourdi le marché.
Načasování snížení sazby roku 2001 trh šokovalo.

Možná hledáte...