aktivistka čeština

Příklady aktivistka francouzsky v příkladech

Jak přeložit aktivistka do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Nevadí, že je aktivistka a odbornice ultralevicově zaměřené organizace.
Peu importe qu'il s'agisse d'une mercenaire à la solde d'un groupe de pression ultra-libéral.
Byla vaše žena politická aktivistka?
Avez-vous été engagés politiquement?
Podívejte, taky jsem aktivistka.
Je suis une militante.
Aktivistka.
Une politicienne.
Přestože se z tebe stala vzteklá maniodepresivní aktivistka stejně se mi pořád líbíš, dělá mi dobře být s tebou.
Même si tu es devenue une activiste maniaco-dépressive en colère, je t'apprécie toujours et j'aime être avec toi.
Silvia Delfino politická aktivistka do pozice v níž jsme nuceni bojovat.
Ils nous poussent à riposter. Et les forces sont si inégales que la répression va être brutale.
Policie se stále snaží zjistit, proč byla známá aktivistka za lidská práva zavražděna.
La police cherche toujours à comprendre pourquoi une si fervente représentante des droits de l'Homme a pu être assassinée ainsi à son domicile londonien.
Byla to aktivistka?
C'était une activiste?
Ne, jen chci říct, jestli až zase první aktivistka začne kušnit o dění na nároží v jejím sousedství, tak se zase nevrátíme zpátky ke sbírání kusů.
C'est bien gentil de critiquer ce qu'on fait dans la rue, mais on va pas se retrouver avec des cadavres sur les bras?
Adame, Cashova dcera Rachel byla aktivistka, pracovala mezi chudými černochy v New Orleans.
La fille de Cash était une activiste qui aidait les pauvres à la Nouvelle-Orléans.
Tohle je sladká tvářička matky dvou dětí Byla ve vedení školní rady, zanícená zahradnice, místní aktivistka.
Cette douce mère de famille, activiste locale.
Když sem byla aktivistka za svobodu zvířat, myslela sem si, že silnější se priživují na slabších.
Je militais pour les animaux et contre les puissants.
Proto taky nejsem až taková aktivistka.
Voilà pourquoi je ne faisais pas beaucoup d'activisme.
Je aktivistka. Pořád riskuje.
C'est une activiste, une tête-brélée.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jedna aktivistka nasbírala 100 000 podpisů pod petici, která se staví proti využívání komárů v boji za vymýcení nemoci.
Une militante a réuni 100 000 signatures sur une pétition contre l'utilisation des moustiques à des fins d'éradication.
Při troše zkoumání by aktivistka zjistila, že komáří samci neštípou a že vypuštění komáři (výlučně samci) vzhledem k absenci speciální obohacené stravy hynou.
Après quelques recherches, elle aurait pu savoir que les moustiques mâles ne piquent pas et que les moustiques disséminés (tous des mâles) meurent en l'absence de leur complément alimentaire spécifique.
Význačná aktivistka za demokracii Isráa Abd al-Fattáhová pranýřuje Mursího stranu jako bandu teroristů placených ze zahraničí.
Esraa Abdel Fattah, un éminent militant pro-démocratie, a qualifié le parti de Morsi de gang de terroristes soutenu par des forces étrangères.

Možná hledáte...