it | vit | nit | mit

kit francouzština

sada

Význam kit význam

Co v francouzštině znamená kit?

kit

Panoplie, fourniment, attirail, équipement.  Un kit de parfait petit soldat.  Un kit pour nettoyer les lunettes comprend une guenille et du lave-vitre. Ensemble de pièces prêtes à monter. Note : l'OQLF propose d’utiliser prêt-à-monter, en ce sens.  Un meuble en kit.  Google va lancer son smartphone en kit

Překlad kit překlad

Jak z francouzštiny přeložit kit?

kit francouzština » čeština

sada

Příklady kit příklady

Jak se v francouzštině používá kit?

Citáty z filmových titulků

Tu as raison en fait, c'est plein de denrées déshydratées, ça pourrait servir pour mon kit de survie, - alors je vais le garder.
Dobře, máš ale vlastně ohledně toho pravdu, je na tom hodně sušeného zboží, takže by to mohlo být užitečné pro mojí výbavu na zemětřesení, takže si to nechám.
Le jour du spectacle, Natacha a reçu un kit alimentaire.
Právě v den představení dostala Nataša potravinové příděly.
Ils l'ont peut-être fait. Mais plus depuis Sam Chapin et Kit Sproull!
Možná si zvykli, Surrette. ale ne po tom co se přihodilo Samou Chapinovi a Kitu Sproullovi.
Il a trouvé mon kit de fantôme.
Odnesl moje prestrojení.
Vérification du kit de survie.
Kontrola obsahu nouzové výzbroje.
Ben, relevez Wilkes, quand vous aurez changé votre kit.
Bene, až se přestěhujete, vystřídáte Wilkese.
OK, Kit.
Dobře, Kite.
C'est Kit.
Jak mě slyšíš?
Kit de rasage, trois paires de chaussettes et le ballon qu'on m'a donné après le match contre Baltimore.
Sada na holení, tři páry ponožek a míč, co mi dali po zápase s Baltimorem.
Voyons. Un pistolet, 20 cartouches, un kit de premiers secours, un appareil photo, TX9.
Takže: jedna pistole, 20 nábojů, lékárnička, foťák, TX9.
De vrais serpents. Un kit de hernie-comédie.
Vystrašte postarší - praví hadi.
Un éclaireur a une certaine allure, comme Kit Carson.
Zvěd má určitý vzhled. Například Kit Carson.
J'ai besoin d'un kit carburateur pour une GM 1970.
Potřebuji opravnou sadu na karburátor GM 970.
Oh, Texas, Arizona, Kit Carson, Super Scout.
Ach, Texas, Arizona, Kit Calson Supel Zvěd.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Avec un minuscule kit médical, on peut mesurer des millions de paramètres biologiques d'un individu à partir d'une quantité infinitésimale de sang.
Lékařské soupravy velikosti mince dokáží u jedince z nepatrného množství krve změřit miliony různých biologických faktorů.