it | nit | mit | kip

kit spanělština

stavebnice, sada

Význam kit význam

Co v spanělštině znamená kit?

kit

equipo de. botiquín personal. lista de utensilios. estuche que suele venderse como "Kit de ...". conjunto de cosas imprescindibles para el caso; puede ser en sentido real o metafórico.

Překlad kit překlad

Jak z spanělštiny přeložit kit?

kit spanělština » čeština

stavebnice sada

Příklady kit příklady

Jak se v spanělštině používá kit?

Citáty z filmových titulků

Justin, kit de quemados.
Justine, sadu na popáleniny.
Un kit de supervivencia.
Balíček přežití.
No confían en usted. desde lo sucedido con Sam Chapin y Kit Sproull.
Možná si zvykli, Surrette. ale ne po tom co se přihodilo Samou Chapinovi a Kitu Sproullovi.
Kit, revise los libros y objetos personales de Johnson.
Kite, prohledej Grampsovy osobní věci.
Ruedas con rayos, tubo de escape doble, Kit Continental, de todo.
Ano, drátěný výplet kol, dvojitý výfuk, kontinentální souprava.
Sé que todos piensan que Tyson fue el que lo hizo, pero aquí está el kit del asunto.
Všichni si myslí, že to byl Tyson, ale já vám řeknu něco o své hře.
OK., Kit.
Dobře, Kite.
Vamos amigo, soy Kit.
No tak, tady je Kit.
He visto mejores barcos en un kit plástico de hobbie.
Lepší lodě jsem viděl i v hračkářství.
Es lo que necesitábamos, Brent. Tenemos un kit completo de emergencia a la espera.
Přesně to, jsme potřebovali.
Kit Carson, por ejemplo.
Například Kit Carson.
El Kit Kat Klub. Con Uds. Una dama muy hermosa.
The Kit Kat Klub nádherná mladá dáma.
Te preguntarás qué estoy haciendo trabajando en un lugar como el Kit Kat Klub.
Předpokládám že tě zajímá proč pracuji v podniku jako je Kit Kat Klub?
El Kit Kat Klub.
V Kit Kat klubu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Lo más importante, se ha incorporado una regulación microprudencial al kit de herramientas de los responsables de las políticas económicas: en resumen, tiene sentido que varíen los requerimientos de capital de los bancos según el ciclo financiero.
Nejdůležitější je, že do sady nástrojů tvůrců politik přibyla makroprudenční regulace: jednoduše řečeno, dává smysl měnit kapitálové požadavky na banky podle finančního cyklu.
En cualquier caso, un fondo de reestructuración solamente puede ser un kit de primeros auxilios para lidiar con un accidente aislado (o con dos accidentes aislados).
Každopádně restrukturalizační fond může být pouze první pomocí pro ojedinělý případ (či dva).