Ne | nd | ed | než

ned čeština

Příklady ned francouzsky v příkladech

Jak přeložit ned do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Můj bratr Ned.
Mon frère, Ned.
To byl Ned.
C'était bien Ned.
Johnny Case, můj bratr, Ned.
Johnny Case, mon frère, Ned.
No, nevadí, Ned ti může jednoho půjčit.
Ce n'est pas grave. Ned peut t'en prêter une.
Ned ti řekne, kdy přesně se máš objevit.
Ned te dira quand tu dois te montrer.
Taky bych je měla, kdybych měla děti jako jsou Ned a Linda.
Des enfants comme Ned et Linda m'inquiéteraient aussi.
Tamhle je Ned.
Voici Ned.
Ano, starý vtipný Ned.
Oui, ce vilain Ned.
Můj bratr Ned.
Mon frère, Ned.
Můj bratr Ned, pan a paní Potterovi.
Mon frère, Ned, M. Et Mme Potter.
Ned, ten listonoš, s ním za mnou přiběhl.
Le facteur a couru pour me la remettre.
Patrick Edward Finnegan, alias Malý Ned.
Patrick Edward Finnegan, alias Petit Ned.
Malý Ned oddře práci a my si namastíme kapsu.
Petit Ned fait le travail et on ramasse.
Kde je Malý Ned?
Où est Petit Ned?