ne | nd | ed | než

ned čeština

Příklady ned německy v příkladech

Jak přeložit ned do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Můj bratr Ned.
Mein Bruder Ned.
To byl Ned.
Das war Ned.
Johnny Case, můj bratr, Ned.
Johnny Case, mein Bruder, Ned.
No, nevadí, Ned ti může jednoho půjčit.
Ach, egal, Ned kann dir eine leihen.
Ned ti řekne, kdy přesně se máš objevit.
Ned sagt dir genau, wann dein Auftritt ist.
Taky bych je měla, kdybych měla děti jako jsou Ned a Linda.
Ich sorgte mich auch mit Kindern wie Ned und Linda.
Tamhle je Ned.
Da ist Ned.
Ano, starý vtipný Ned.
Ja, komischer, alter Ned.
Můj bratr Ned.
Mein Bruder, Ned.
Můj bratr Ned, pan a paní Potterovi.
Mein Bruder, Ned, Herr und Frau Potter.
Ned, ten listonoš, s ním za mnou přiběhl.
Ned, der Postbote, ist mir hinterhergerannt und gab ihn mir.
Malý Ned oddře práci a my si namastíme kapsu.
Klein-Ned macht die Arbeit und wir kassieren.
Kde je Malý Ned?
Wo ist Klein-Ned?
Je tady Ned Land, má člun.
Ned Land ist hier mit einem Boot.
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »