Ne | Nd | ED | než

ned angličtina

třesk

Význam ned význam

Co v angličtině znamená ned?

ned

(Scotland, slang, pejorative, offensive) A person, usually a youth, of low social standing and education, a violent disposition and with a particular style of dress (typically sportswear or Burberry), speech and behaviour.

Ned

A medieval diminutive of the male given name Edward.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Překlad ned překlad

Jak z angličtiny přeložit ned?

ned angličtina » čeština

třesk

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako ned?

ned angličtina » angličtina

palmas bang bampot
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ned příklady

Jak se v angličtině používá ned?

Citáty z filmových titulků

Goodbye, Ned.
Ahoj, Nede.
Don't, Ned.
Ale Nede.
Good night, Ned.
Dobrou, Nede.
Tell me, Ned, do you love me?
Pověz mi, Nede, miluješ mě?
Goodbye, Ned.
Sbohem, Nede.
Let me stay with you both, Ned.
Nech mě tu s vámi, Nede.
What are you saying, Ned? Are you inciting me to mutiny?
Co to říkáš, Nede?
You've not seen the last of me, Ned Young.
Rychle. Neviděli jste mne naposledy, Nede Youngu.
Ned, I found it.
Nede, našel jsem to.
We've found it, Ned.
Našli jsme to, Nede.
Good morning, Mr. Ned.
Dobré ráno, pane Nede.
Did you have a little accident, Ned?
Měl jsi nějakou nehodu, Nede?
Kindly put your hat on, Ned.
Nasaď si laskavě klobouk, Nede.
My brother, Ned.
Můj bratr Ned.

ned čeština

Příklady ned anglicky v příkladech

Jak přeložit ned do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Můj bratr Ned.
My brother, Ned.
To byl Ned.
That was Ned.
Johnny Case, můj bratr, Ned.
Johnny Case, my brother, Ned.
No, nevadí, Ned ti může jednoho půjčit.
Well, never mind, Ned can lend you one.
Ned ti řekne, kdy přesně se máš objevit.
Ned will tell you exactly when to put in an appearance.
Taky bych je měla, kdybych měla děti jako jsou Ned a Linda.
I'd be worried, too, if I had children like Ned and Linda.
Tamhle je Ned.
There's Ned.
Ano, starý vtipný Ned.
Yes, funny old Ned.
Můj bratr Ned.
My brother, Ned.
Můj bratr Ned, pan a paní Potterovi.
My brother, Ned, Mr. and Mrs. Potter.
Ned, ten listonoš, s ním za mnou přiběhl.
Ned, the postman, chased me down the street and gave it to me.
Patrick Edward Finnegan, alias Malý Ned.
Patrick Edward Finnegan, alias Ned Little.
Malý Ned oddře práci a my si namastíme kapsu.
Look what happens. Little Ned does the work and we collect.
Kde je Malý Ned?
Where's Little Ned?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »