ne | ND | ed | než

ned čeština

Příklady ned příklady

Jak se používá ned?

Citáty z filmových titulků

Můj bratr Ned.
To byl Ned.
Johnny Case, můj bratr, Ned.
No, nevadí, Ned ti může jednoho půjčit.
Ned ti řekne, kdy přesně se máš objevit.
Taky bych je měla, kdybych měla děti jako jsou Ned a Linda.
Tamhle je Ned.
Ano, starý vtipný Ned.
Můj bratr Ned, pan a paní Potterovi.
Ned, ten listonoš, s ním za mnou přiběhl.
Malý Ned oddře práci a my si namastíme kapsu.
Kde je Malý Ned?
Je tady Ned Land, má člun.
Patrick Edward Finnegan, alias Malý Ned.
Tohle je Ned Land, mistr harpunář.
Mám dojem, že Ned dává přednost svému životu před vědeckými úspěchy.
Jak se má strýc Ned, Lizzie?
Já vím, proč jste mě poslali do Sweet River. Protože strejda Ned má šest chlapců.
Při večeři bylo strašně dlouho ticho, jenom strýc Ned srkal polívku.
Ned Racine.
Právě jsme se seznamovali. Ned je velice přívětivý.
Říkejte mi Ned, ano?
Já jsem Ned Racine. Slyšel jsem o tobě vyprávět. Jsem rád, že tě poznávám.
To je ono, Ned Hodson.
Ned Flanders.
Etrab ned ýrbod.
Vzornej jako Ned Flanders ale nejsem.