sano | salto | santé | NATO

santo čeština

Příklady santo francouzsky v příkladech

Jak přeložit santo do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Ok, Santo Clausi. 2 000 obědů.
D'accord, Père Noël, 2000 repas.
Důstojníku, máte rozkaz okamžitě zatknout nadporučíka Franze Mahlera, bytem v čísle 149 na Via Santo Stefano.
Ordre arrêtez immédiatement le lieutenant Franz Mahler au 149, via Santo Stefano.
Domenico byl rok v Santo Stefano v Římě.
Domenico a été au pèlerinage à San Stefano.
V Santo Stefano v Paříži.
De Paris.
Jedeš do Santo Spirito, Jime?
Tu vas en direction de Santo Spirito, Good Jim?
Santo hledá někoho, kdo převezme West Side.
Santo cherche un type pour s'occuper du West Side.
Stojí za tím Santo. A on hledá někoho, kdo mu s tím píchne.
C'est Santo qui tire les ficelles et il a besoin d'un type pour l'aider.
Santo chce tebe?
Santo a besoin de toi?
Santo ti nedá zboží na dluh.
Santo ne te donnera pas de came à crédit.
Santo ti dá něco dalšího?
Santo t'en donnera encore?
Santo mi už nic nedá! Nemám ani floka!
Santo ne va plus m'approvisionner!
Víš, Santo říkal, že mi dá tolik, kolik toho zvládnu prodat.
Tu sais ce que dit Santo? II m'en donnera autant que je peux en vendre.
Tu máš, Santo.
Mauvaise nouvelle, Frank.
Santo, prosím!
Père Noël, s'il vous plaît!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

LONDÝN - Silně medializované potíže portugalské Banco Espírito Santo nám letos v létě připomněly, že finanční problémy eurozóny nejsou v žádném případě vyřešené.
LONDRES - Les difficultés très médiatisées qu'a connues cet été Banco Espírito Santo au Portugal nous ont rappelé que les problèmes financiers de la zone euro ne sont en aucun cas résolus.

Možná hledáte...