agitace čeština

Překlad agitace italsky

Jak se italsky řekne agitace?

agitace čeština » italština

agitazione elettoralismo

Příklady agitace italsky v příkladech

Jak přeložit agitace do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Mám na mysli pomoc od bílých, řekl bych, že to není tak podstatné. Pokud bude zítra naše agitace úspěšná, každý student, ať už se účastní demonstrací nebo ne, černý nebo bílý, bude za nepřítele a bude snadné tvrdit, že jsme se stali hrozbou veřejnosti.
Riguardo l'appoggio dei bianchi, non importa più di tanto perché se domani avremo successo, quello che succederà è che la polizia considererà ogni singolo studente, che sia nel picchetto o che sia uno di noi o no, ogni studente sarà un nemico.
Rád bych tady s vámi mluvil o problému bolševické agitace.
Quello di cui voglio parlarvi sono gli agitatori bolscevichi.
Víte, základem pokroku je osvěta a agitace.
Sa,Ia molla del progresso e' la propaganda.
Jak přítel bych vám měl poradit, pane Skinnere. To zadržování informací v záležitosti národní bezpečnosti. je v tomto státě trestné jako zrada a protistátní agitace.
Come amico, la informo che chi cela notizie sulla sicurezza nazionale è perseguibile per tradimento e sedizione.
Tomu říkám agitace.
Bell'opera di convincimento.
Víte, že vaše agitace mě málem stála podmínku?
Dov'è Ludendorff?
Toto byl soukromý interní záznam o používání agitace v SA!
La nostra democrazie è sotto attacco.
Komunistická agitace?
Agitazione comunista?
Říká pravdu. Je to agitace.
Sta dicendo la verita'.
Tento přenos energie na mikroskopické úrovni má za následek zvýšení molekulární agitace, jenž nazýváme entropií.
A livello microscopico questo trasferimento di energia. risulta da un incremento dell'agitazione molecolare. che si chiama entropia.
Agitace.
Il porta a porta.
Není nic lepšího než stará dobrá osobní agitace.
Niente di meglio di una buona vecchia campagna porta a porta.
Jaká byla agitace?
Com'e' andato il porta a porta?
Agitace byla fajn.
Il porta a porta e' andato bene.

Možná hledáte...