akceptace čeština

Překlad akceptace italsky

Jak se italsky řekne akceptace?

akceptace čeština » italština

accettazione adozione

Příklady akceptace italsky v příkladech

Jak přeložit akceptace do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Ale dopracovat se ke svobodě akceptace nebo odmítnutí těchto nových okolností zda lze to použít k dokončení vašeho životního díla, nebo ne.
Ma tu hai conquistato la liberta di accettare o rifiutare questa nuova condizione. Di sfruttarla per terminare l'opera della tua vita o no.
Zbyla už jen akceptace.
L'unica cosa rimasta è l'accettazione.
Akceptace nebo odmítání.
Accettare o rifiutare.

Možná hledáte...