cia | zima | rima | lima

cima italština

vrchol

Význam cima význam

Co v italštině znamená cima?

cima

punto più alto (marina) in termini nautici qualsiasi corda a bordo di una nave (geografia) vetta di una montagna (araldica) colle

Překlad cima překlad

Jak z italštiny přeložit cima?

Příklady cima příklady

Jak se v italštině používá cima?

Citáty z filmových titulků

Ma quando sentì qualcosa che gli dispiacque salì in cima al carico che portavano, puntò il naso verso il cielo, e ululò.
Ale když slyšel něco, co se mu nelíbilo, vylezl na náklad saní, vystrčíl nos k nebi a vyl.
E' proprio in cima, al quarto piano.
To je úplně nahoře, ve 4. patře.
Prima porta a sinistra, in cima alle scale.
První dveře vlevo v patře.
Lassù in cima?
Tudy? -Ano.
A 3 Km di distanza, dalla cima di una delle montagne che circondano la città, scopriamo i 52 villaggi che compongono le Hurdes, con una popolazione totale di 10.000 abitanti.
O tři kilometry dál se z vrcholku kopce díváme na padesát dva vesnic v Las Hurdes. Mají celkem deset tisíc obyvatel.
Portate quella cima avanti!
Rychle ten provaz dopředu. Dopředu, křupani a nahoru!
Forza con la cima!
Vy jste ta, co jí vybral Denham?
Mi hai sempre detto che quando McLaren fosse arrivato in cima tutto sarebbe girato per il suo giusto verso.
A tys vždycky říkal, že až se McLaren dostane nahoru, tak všechno bude fajn a prima.
Perché non sei salito fino in cima con Jim?
Proč jsi se nedržel Jima po celou dobu?
Devo cominciare dalla cima.
Musím jít odshora doIů.
Così sono giunto in cima, mentre feccia come voi se ne sta ancora nelle fogne.
Díky tomu jsem se dostal na vrchol, a nuzák jako vy zůstane v kanálu.
Prendi per esempio i pomelli in cima a quel cartello.
Například ty čudlíky támhle na štítu.
Ne ho fino alla cima dei capelli.
Nudí mě to.
Alzatevi là con quella Signora in cima al Campidoglio, lei che rappresenta la libertà.
Zaleťte si k té paní na vrcholu kopule Kongresu. K té, co představuje svobodu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Le prospettive dei funzionari in carica sono diventate molto più simili a quelle di coloro che si trovano in cima alla distribuzione del reddito.
Názory politických činitelů se posunuly do mnohem těsnější blízkosti mínění, které běžně nacházíme na vrcholu distribuce příjmů.
E se da un lato la Corea del Sud è il paese con il processo di invecchiamento più rapido, dall'altro è comunque in cima ad una lunga lista di paesi tra cui Bangladesh, Singapore, Tailandia e Vietnam.
A zatímco Jižní Korea možná stárne nejrychleji, vede úzce svázanou skupinu zemí, které zahrnují Bangladéš, Singapur, Thajsko a Vietnam.
Il terrorismo sarà ora in cima alla lunga lista di questioni urgenti da discutere.
Na vrchol dlouhého seznamu naléhavých témat k projednání se nyní vyšvihne terorismus.
Per un breve momento di gloria, la Royal Bank of Scotland è stata globalmente in cima alle classifiche delle banche commerciali, e conosciamo la fine di questa storia.
Jako hvězda globálních žebříčků komerčních bank na krátký okamžik zazářila Royal Bank of Scotland, a jak to dopadlo, víme.
Eppure questi piccoli cambiamenti in cima alla classifica non rappresentano realmente la situazione.
Tyto jemné výměny na vrcholu žebříčku ale nepředstavují hlavní příběh.
Un anno fa, la società di consulenza Gartner ha messo l'Internet delle cose in cima al suo Ciclo di hype delle tecnologie emergenti.
Výzkumná firma Gartner před rokem umístila internet věcí na vrchol svého cyklu bombastu rozvíjejících se technologií.
Sono stati attuati dei tagli al welfare lungo il cammino, eppure il Paese si colloca ancora in cima alla graduatoria per diversi indicatori sullo sviluppo e continua a essere percepito come un modello di ruolo socialdemocratico.
Během tohoto poklesu došlo i k seškrtání některých sociálních výdajů, avšak ve většině ukazatelů rozvoje se země stále řadí na nejvyšší nebo téměř nejvyšší příčky a nadále je vnímána jako model sociálně-demokratické politiky.
In effetti, da un paio d'anni a questa parte, i tassi di crescita del PIL messicano sono stati quasi in cima alle classifiche dell'OCSE, e recentemente al di sopra di quelli del Brasile.
Růst mexického HDP se už několik let blíží špičce OECD a nedávno předstihl i Brazílii.
WASHINGTON, DC - Uno dei fattori alla base del massiccio aumento della disuguaglianza globale e della concentrazione della ricchezza in cima alla distribuzione del reddito è l'interazione tra innovazione e mercati globali.
WASHINGTON, DC - Jedním z faktorů podporujících mohutný vzestup globální nerovnosti a koncentrace bohatství na samotném vrcholu distribuce příjmů je vzájemné působení inovací a globálních trhů.
In cima alla lista c'è l'energia pulita, che ci consentirà di evitare il riscaldamento globale causato dalla combustione di massicce quantità di carbone, petrolio e gas in tutto il mondo.
Na první příčce seznamu figuruje čistá energie, která nám umožní odvrátit globální oteplování způsobené spalováním obrovského množství uhlí, ropy a plynu po celém světě.
Il G7, in cima alla piramide del potere, fu obbligato a dar vita al G20, facendo annettere al gruppo decisionale paesi come Cina e India, rendendoli partner a tutti gli effetti.
Na vrcholu pyramidy byla skupina G7 nucena ustoupit širší G20, což do rozhodovacího propletence vtáhlo země typu Číny a Indie jako plnoprávné partnery.
Come risultato, la sfida di una crescita inclusiva viene posta in cima all'agenda della politica economica globale.
S ohledem na to se úkol zajistit růst pro všechny přesunul na vrchol globální hospodářsko-politické agendy.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha giustamente dichiarato che lo sviluppo sostenibile si trova in cima all'agenda mondiale.
Generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-mun právem označil trvale udržitelný rozvoj za hlavní bod globální agendy.
In realtà, ho il forte sospetto che, interpellando gli investitori in proposito, la politica monetaria figurerebbe in cima alla lista dei possibili motivi del fenomeno, non esclusa dalla stessa.
Já osobně mám silné tušení, že kdyby někdo provedl průzkum mezi investory, na seznamu vysvětlení nízkých globálních dlouhodobých úrokových sazeb by měnová politika nejenže figurovala, ale byla by na prvním místě.

Možná hledáte...