rana | grant | grano | grand

grana italština

prachy

Význam grana význam

Co v italštině znamená grana?

grana

oggetto granuloso (familiare) (familiare) seccatura

grana

(gastronomia) formaggio caratteristico dell'Emilia e della Lombardia

grana

{{Term|gastronomia|it}} grana padano (formaggio)

Překlad grana překlad

Jak z italštiny přeložit grana?

Příklady grana příklady

Jak se v italštině používá grana?

Citáty z filmových titulků

Tu la prenderai e gli darai la grana.
Ty si ho vezmeš a zaplatíš.
Voglio quella grana.
Chci ty prachy.
Tu non vuoi perdere quella grana, vero?
Snad nechceš o ty prachy přijít.
Beh, io di grana non ne ho.
Jsem na mizině.
Dove hai recuperato Ia grana?
Kdes sehnal prachy?
Questa grana ti smentisce.
Podle peněz ne.
Un paio d'anni e avrò abbastanza grana da sistemarci e dimenticare tutto.
Za pár let budu mít dost peněz na to, abychom se usadili a zapomněli na to.
Vedo se può spedirci un po' della grana che ci deve.
Ať pošle peníze, co nám dluží.
Chiamo Williams e gli chiedo la grana che mi deve.
Zavolám Williamsovi, aby poslal, co dluží.
Sto ancora aspettando la grana.
Čekám na prachy.
Siamo stufi di correre rischi e lasciare a te la grana.
Už nás nebaví jezdit zadarmo.
Quanta grana hai?
Kolik máš peněz?
Gli spediremo la grana domani.
Zítra to Farnsworthovi pošleme.
Abbiamo abbastanza grana per un altro carico.
Zbylo nám akorát na další náklad.

Možná hledáte...