immedesimarsi italština

ztotožnit se, vžít se do role, vmyslit se

Význam immedesimarsi význam

Co v italštině znamená immedesimarsi?

immedesimarsi

comprendere grazie ad un'esperienza vissuta, spesso casualmente, una condizione duratura o provvisoria altrui (gergale) trovarsi o essersi trovato nella stessa situazione vissuta da un'altra persona (per estensione) (familiare) calare nella parte, nel personaggio in scena

Překlad immedesimarsi překlad

Jak z italštiny přeložit immedesimarsi?

immedesimarsi italština » čeština

ztotožnit se vžít se do role vmyslit se vcítit se

Příklady immedesimarsi příklady

Jak se v italštině používá immedesimarsi?

Citáty z filmových titulků

Empatia è immedesimarsi nell'altro in modo da provare quello che prova l'altro.
Při empatii silou představy myslím tak, jako jiná osoba.
Barton! Per immedesimarsi bisogna capire.
Empatie vyžaduje porozumění.
Mi ascolti, non cerchi di immedesimarsi in lui.
Poslouchejte mě. Nepokoušejte se s ním ztotožňovat.
Come facevano. a immedesimarsi?
Jak mohli získat jejich podobu?
Ma chi può immedesimarsi con un pezzo di legno in uniforme?
Každej může. Ale kdo, sakra, dokáže mít vztah k nějaký strnulý uniformě?
Visto che non riescono ad immedesimarsi psicologicamente con la persona, forse così possno capire che questa non è vita.
Patrně se nedokážou vcítit do psychického utrpení člověka, a tak si lépe uvědomí, že tohle není život.
Tesoro, amore mio, non e' necessario immedesimarsi cosi' tanto, e' solo una prova.
Drahoušku, má lásko, neprožívej to tak, je to jen kamerová zkouška.
Trovo che il Grinch sia un personaggio accattivante in cui e' facile immedesimarsi.
Vidím v Grinchovi velmi poutavou osobnost.
Non ha la capacita' di immedesimarsi in loro.
Postrádá schopnost, s nimi soucítit.
Ok, beh, mi sbilancero' un po' e ti diro' che non riuscivano a immedesimarsi perche' non sanno recitare.
Teď budu muset nesouhlasit a říct, že to ani nemohla cítí, protože neumí hrát.
Byron vuole essere un buon padre per sua figlia, e penso che chiunque possa immedesimarsi in questo.
Byron chce být zadobře s dcerou, a myslím, že každý se s tím může ztotožnit.
E' una buona idea cercare di immedesimarsi nella vittima, ma non sono certa che questo metodo d'indagine possa portare al suo assassino.
Je dobré vžít se do oběti, ale nejsem si jistá, že tenhle směr vyšetřování nás dovede k vrahovi.
Percio', lei riesce ad immedesimarsi con l'incapacita' di Violet a voltare pagina? - Esatto.
Takže vy soucítíte s Violetinou neschopností jít dál?
D'altro canto, immedesimarsi troppo nel soggetto potrebbe far pendere i calcoli verso l'essere iperprotettivo.
Samozřejmě, přílišné ztotožnění se s předmětem by mohlo zkreslit odhad směrem k přílišné starostlivosti.

Možná hledáte...