immedesimazione italština

ztotožnění se, ztotožnění, vžití se

Význam immedesimazione význam

Co v italštině znamená immedesimazione?

immedesimazione

il sentirsi nei panni di un altro

Překlad immedesimazione překlad

Jak z italštiny přeložit immedesimazione?

immedesimazione italština » čeština

ztotožnění se ztotožnění vžití se vmyšlení se vcítění se

Příklady immedesimazione příklady

Jak se v italštině používá immedesimazione?

Citáty z filmových titulků

Perché non provi quella tecnica di immedesimazione in cui usi i tuoi ricordi per aiutarti nell'interpretazione?
Nemůžeš třeba zkusit tu metodu, kdy použiješ vlastní vzpomínky, aby ti pomohly v hereckým výkonu?
Mi sto concentrando a fondo sull'immedesimazione col personaggio.
Snažím se koncentrovat na poctivý hraní.
Questa fottuta immedesimazione del cazzo.
Takovouhle zasranou metodu nesmyslnýho hraní.
Si', ha detto che fa parte del metodo di immedesimazione.
Jo, říkal něco jako, že musí být nenápadný.
La possibilita' di. immedesimazione sessuale tra noi e i nostri pazienti.
Týká se možného přenosu sexuálního napětí mezi námi a našimi pacienty.
Motivo per cui dobbiamo implementare un sistema. che ci assicuri che questo. - genere di immedesimazione non avvenga.
A proto musíme zavést systém, který zaručí, že k tomuto druhu přenosu nebude docházet.
Bill, questa sarebbe immedesimazione.
Bille, to by byl přenos.
Avete mai sentito parlare del Disturbo di Immedesimazione Sintetica Giovanile?
Slyšeli jste o mladistvé syntetické identifikační poruše? - Ne.
Sono comprensione e immedesimazione con le vittime che ti rendono bravo nel tuo lavoro.
Pochopení, vcítění se do oběti, proto jsi ve svý práci dobrej.

Možná hledáte...