nanicovatý čeština

Příklady nanicovatý italsky v příkladech

Jak přeložit nanicovatý do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Tak dobře, pokud to není nanicovatý padělek z ministerstva zahraničí.
E va bene, basta che non sia una di quelle contraffazioni pietose degli Esteri.
To určitě! Uefe, už jsi někdy viděl, aby takový nanicovatý pacak byl takový vypočítavý kju?
Uef, avevi mai visto un tale piccolo patsak mercenario?
Proč jsi tak nanicovatý? Pořád přemýšlíš? Začíná být pozdě!
La Maestra Yim è davvero scaltro.
Vy nanicovatý bazarový šmelináři!
Inutile trafficante di carcasse!
Nanicovatý manželi, už to nebudu snášet.
Fallito di un marito! Non ne posso più! Sei andato in una taverna e.!
Copak chcete, vy nanicovatý zkažený hochu?
Cosa vuoi, giovanotto pervertito e psicopatico?
Nedávno mi docela důvěrně svěřil, že jste bezbožný, nanicovatý člověk, který nepatří na soudcovskou židli.
Ieri, in segreto, mi ha detto che non siete secondo la volonta' del Signore e non siete adatto a fare il giudice.
A to všechno proto, aby nějaký nanicovatý spratek mohl meditovat? - Víc hledej, míň si stěžuj.
Tutto perche' una inutile, viziata monella. potesse arrivare alla sua seduta di meditazione?
Právě kvůli tomuhle jsou svatby tak hloupé. Darem by měl být váš společný život a ne nějaký nanicovatý.
E' per questo che i matrimoni sono stupidi, cioe', il passare la vita insieme dovrebbe essere il regalo, non uno stupido.
Copak nemáš vlastní nanicovatý kámoše na hovor?
Non avete i vostri amici sfigati con cui parlare?
Ty nanicovatý hlupáku!
Buono a nulla, stupido!
Ten jeho nanicovatý klukovský úsměv, samolibý a jistý si sám sebou.
Quell'infantile ghigno compiaciuto di se' stesso.
Co jste to za nanicovatý piráty?
Che cavolo di pirati siete?
Takže, kdybych byl nanicovatý, zkrachovalý ožrala, byla bys ještě učitelka?
Quindi, se fossi stato un perdente ubriacone buono a nulla, saresti ancora una maestra?
Doporučujeme...Libro degli eserciziCvičebnice italštiny pro mírně a středně pokročiléKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...