nanismo italština

zakrslý vzrůst, nanismus

Význam nanismo význam

Co v italštině znamená nanismo?

nanismo

(medicina), (anatomia) malattia che si contraddistingue per una crescita minima della statura [[medicina]]
Doporučujeme...Italština pro samouky a věčné začátečníkyKoupit booktook.cz »

Překlad nanismo překlad

Jak z italštiny přeložit nanismo?

nanismo italština » čeština

zakrslý vzrůst nanismus

Příklady nanismo příklady

Jak se v italštině používá nanismo?

Citáty z filmových titulků

Ci siamo litigati la stoffa io e un folletto affetto da nanismo.
Na tu látku si dělal zuby takový malý chudinka.
Non sei affetto da nanismo.
A ty netrpíš nanismem.
Ci sono piu' di 200 tipi di nanismo, ognuno con differenze complicanze mediche.
Copak, vy lidi, neznáte své liliputy? Existuje kolem 200 variant nanismu. každá s jinými zdravotními komplikacemi.
Le otiti sono piuttosto comuni in questo tipo di nanismo.
Infekce v uchu jsou docela typické pro CHH liliputy.
E' un cancro sistemico al quale il suo nanismo la predispone.
Hodgkinsova lymfa. Jde o systematickou rakovinu, ke které ji předurčuje její nanismus.
A causa del nanismo di Sua figlia, abbiamo dovuto scegliere un punto di ingresso piu' alto per la lombare, - il che aumenta il rischio.
Kvůli nanismu vaší dcery budeme nucení zvolit vyšší vstupní bod. na LP, což ale zvyšuje riziko.
Non esiste un test per quel tipo di nanismo.
Nebyl proveden žádný test na CHH nanismus.
Se non ha il nanismo scheletrico, allora la causa della sua statura dev'essere una deficienza dell'ormone della crescita.
Pokud nemá kosterní nanismus, pak. její nízká postavat musí být způsobena nedostatkem růstového hormonu.
Causa un nanismo proporzionato.
Způsobuje proporční nanismus.
Beh, signore, il nanismo e' gia' un gruppo protetto dalla Legge per i Disabili Americani.
Pane, lidé malého vzrůstu už jsou chránění podle zákona o handicapovancých občanech.
E se le dicessi che ho appena concluso un caso pro bono che vede protagonista un club per uomini che ha cercato di licenziare una ballerina affetta da nanismo perche'.
Co kdybych vám řekl, že jsem právě jako dobrovolnický zástupce měl případ, který se týkal klubu pro pány, který se snažil propustit tanečnici malého vzrůstu, protože.
Se i film fantasy e di fantascienza mi hanno mai insegnato qualcosa è che. il nanismo è l'unica disabilità che è socialmente accettabile mettere in un film senza che nessuno si lamenti di che cazzo fai.
Protože pohádky a sci-fi filmy mě naučily, že trpaslíci jsou jedinej druh postiženejch, který můžete dát do filmu a nikdo se na vás nebude blbě koukat.
Nanismo.
Zakrslost.
Gli ormoni sono determinanti per la cura del nanismo, della deteriorazione per l'AIDS.
No, ten hormon se dá využít správně. Dětský nanismus, zhoršení AIDS.
Doporučujeme...Italština za 24 dnůIntenzivní kurz pro samoukyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...