napájecí čeština

Překlad napájecí italsky

Jak se italsky řekne napájecí?

napájecí čeština » italština

d’alimentazione
Doporučujeme...Italština pro samouky a věčné začátečníkyKoupit booktook.cz »

Příklady napájecí italsky v příkladech

Jak přeložit napájecí do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Kdybyste měla asi takhle velký tranzistor a napájecí zdroj a dost tenký drát, dala byste to dohromady?
Con un transistor di queste dimensioni e potenza e un filo metallico potrebbe ripararlo?
Pojď sem a sleduj napájecí vodu.
Controlla le pompe di alimentazione.
Průtok napájecí vody klesá.
Flusso dell'acqua in diminuzione.
Možná někde uniká napájecí voda, ale nevím, z kterého ventilu.
Sarà per una perdita d'acqua, ma non sappiamo a quale valvola.
Barney, otevři napájecí vodu!
Barney, lettura dell'acqua.
Zastavili jste přívod napájecí vody v domnění, že jí je tam hodně?
Ha chiuso l'acqua di alimentazione, pensando che ce né fosse troppa?
Zkontrolujte napájecí vodu!
Controllate l'acqua.
Ventily napájecí vody!
Le valvole di alimentazione.
Distorze červí díry přetížila hlavní napájecí systém.
La distorsione del tunnel ha sovraccaricato i sistemi.
Denní rozkazy a napájecí energie.
Ordini per un giorno e l'energia per portarli a termine.
Možná to chce seřídit napájecí sběrnice.
L'energia ha bisogno di rettifiche.
Všechno je na místě. Napájecí uzly, ovladače subprostorového pole.
Mediatori su rete curvatura e controllo campo subspaziale pronti.
Napájecí jednotky běží. Přepínáme na vnitřní zdroj.
Pronti per l'avvio. lnizio alimentazione interna.
Před dvěma týdny zastavili raketoplán pár sekund před startem, kvůli selhání ventilu v pomocné napájecí jednotce.
Due settimane fa fermammo un volo a tre secondi dal decollo per un guasto alla valvola d'un motore ausiliario.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Libro degli eserciziCvičebnice italštiny pro mírně a středně pokročiléKoupit booktook.cz »