napájený čeština

Příklady napájený italsky v příkladech

Jak přeložit napájený do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Robotický vrták s vestavěným zdrojem energie, napájený kabely z našeho vlastního nukleárního reaktoru.
Una trivella robot con la sua fonte di energia incorporata, alimentata dai cavi che vengono dal nostro reattore nucleare.
Je napájený baterií.
Ha una batteria portatile.
Dr. starku, vedoucí Wallace, představujeme vám. solárně napájený, gamma pulsní tomograf s ultravysokým rozlišením.
Dott. Stark, Preside Wallace, Vi presentiamo. Tomografia ad impulsi gamma solari ad altissima definizione.
To je. -.elektromagnet napájený z autobaterie.
Che cos'è? -E' un elettromagnete, unito a una batteria per auto e fa si che Ie schegge della granata non raggiungano il cuore.
Globidiem napájený gril, teď mu chybí napájecí článek. Páni.
Un barbecue alimentato a globidio che adesso e' senza fonte di energia.
Tady náš Sluncem napájený kámoš udělal ten drsný okozářící paprsek skrze amulet. Bez tebe bychom to nezvládli.
A parte il nostro amico a energia solare, che ha usato quel fighissimo super raggio oculare sull'amuleto, senza di te non avremmo potuto farcela.
Má to taky, bateriemi napájený, záložní systém, ovšem bez baterií.
Ha anche un sistema di emergenza alimentato a batteria. ma la batteria non c'e'.
Zkontroluj záložní generátor a ujisti se, že je napájený.
Controlla il generatore di emergenza e assicurati che sia carico.
Termoelektrický generátor, napájený pekelnými plameny.
Generatori termoelettrici, alimentati dalle fiamme dell'inferno.
Každý Institut je napájený zdrojem s andělskou energií.
Ogni Istituto è alimentato da un nucleo di potere angelico.
Doporučujeme...ČlánekJak si zapamatovat o 400 % vícPřečíst easylingo.cz »

Možná hledáte...