napojený čeština

Příklady napojený italsky v příkladech

Jak přeložit napojený do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Tady je časovací mechanizmus napojený na zapalování.
Qui abbiamo il meccanismo ad orologeria e di accensione.
Je to napojený.
Ci stanno lavorando.
Je napojený na mafii.
E' legato alla mafia.
Budou napojený na atomovou elektrárnu.
Potrebbe essere energia nucleare. Cosa stanno facendo?
Dát Freddiemu malý mikrofon napojený na vysílačku, kterou jsem mu upevnil okolo pasu.
Un microfono collegato a un trasmettitore che avevo attaccato alla vita di Freddie.
On doufal, že pilíř, i když je jen jeden, by mohl být jako strom v přírodě, všude napojený bez zlomů nebo mezer.
La sua speranza era che un pilastro, benché fosse solo un pilastro, potesse essere come un albero naturale, collegato in tutte le sue parti senza tagli o aggiunte.
Je ten systém napojený na synchronizátor?
Quel sistema e' collegato ad un. generatore sincronizzato?
Dynamit je napojený na časovací zařízení to na spínač, který nemůžu najít a ten je napojený na baterii.
Ora. la dinamite è collegata al timer che è collegato all'interruttore, che non trovo che è collegato alla batteria.
Dynamit je napojený na časovací zařízení to na spínač, který nemůžu najít a ten je napojený na baterii.
Ora. la dinamite è collegata al timer che è collegato all'interruttore, che non trovo che è collegato alla batteria.
Je to Číňan napojený na Hongkong.
È cinese. Ha contatti a Hong Kong.
Chci být za 15 minut napojený na věž. Do toho!
Voglio essere collegato alla torre entro 15 minuti.
Co když mají alarm napojený na policii?
E se l'allarme è collegato alla polizia?
Zdá se, že je napojený přímo na mozkový kmen.
Sembra collegato direttamente al tronco encefalico.
Je to vodič plazmy napojený na warp jádro.
E' il condotto plasmatico del nuovo nucleo della curvatura.
Doporučujeme...Česko-italský mluvníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...