napojovat čeština

Příklady napojovat italsky v příkladech

Jak přeložit napojovat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Neráčí hněvat neráčí hněvat. a spíš ať vezme v úvahu, že se chci napojovat.
Non si prenda collera la Vostra Maestà. La Vostra Maestà. e voglia considerare nella Sua bontà. nella Sua bontà.
Tady se budeme napojovat na avatary.
È qui che ci colleghiamo agli avatar.
Ale i když ano, budou se napojovat rychlostí 10 x větší než normální, na zpátečku.
Ma anche se ci riescono, devono agganciarlo a una velocità 10 volte superiore alla norma, al contrario.
Před svatbou jsem byla sekretářka u telefonní společnosti, když se všichni začali na počátku války napojovat.
Vedete, prima di sposarmi, facevo la segretaria per una compagnia telefonica, al tempo in cui tutti cominciavano ad avere una linea telefonica all'inizio della guerra.
Doporučujeme...Italština ihned k použitíJazykový aktivátorKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Očekává-li se, že příjem bude nízký (například kvůli jiným chybějícím sítím), nevyplatí se napojovat určitou firmu nebo domácnost na příslušnou síť, protože se fixní náklady nevrátí.
Se si prevede un utile basso (per esempio per la mancanza di altre reti), non conviene connettere alla rete un'impresa o una famiglia, in quanto i costi fissi non verrebbero recuperati.

Možná hledáte...

DoporučujemeKurzy italštiny online pro samoukyKurzy italštiny online pro samouky