naplňovat čeština

Překlad naplňovat italsky

Jak se italsky řekne naplňovat?

naplňovat čeština » italština

riempire imbottigliare colmare
Doporučujeme...Zjednodušená italštinaKoupit booktook.cz »

Příklady naplňovat italsky v příkladech

Jak přeložit naplňovat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Ale hra a předstírání mi začaly stále víc naplňovat život.
Recitare e far finta sono diventate una parte sempre più importante della mia vita.
Pán bude na vás laskavě dohlížet a naplňovat vás veškerým duchovním požehnáním a přízní nechť žijete společně tento život jenž v budoucím světě bude věčným. Amen.
Che il Signore misericordioso vi guardi dall'alto e vi riempia di ogni benedizione e grazia spirituale, che viviate insieme in questa vita, così da meritarvi in quell'altra il dono della vita eterna.
A zabitím tohoto starého pošťáka budu naplňovat osud árijské rasy?
E andando in Svezia a uccidere questo anziano postino secondo lei io cambierei il destino della razza ariana?
To byl můj sen už dlouho a lidé by si měli svoje sny naplňovat, bez ohledu na to, jask jsou staří.
E' stato un mio sogno per tanto tempo e la gente dovrebbe realizzare i propri sogni, senza badare all'età.
Musí tě to naplňovat hrdostí.
Dev'essere molto orgoglioso di se stesso.
Nemusím naplňovat proroctví.
Né profezie da compiere.
Moje největší obava se začala naplňovat.
La mia grande paura era di essere scoperto.
Testosteron musí vážně naplňovat ego, protože. mám zásobu obojího.
Il testosterone deve davvero alimentare l'ego, ho fatto il pieno di entrambi.
Mezitím, Lindsay začala naplňovat slib, který dala Michaelovi.
Nel frattempo, Lindsay si preoccupava di mantenere la promessa fatta a Michael.
Vybudujeme si zde naše království. Bude to místo, kde budeme moci svobodně žít a naplňovat své sny.
Noi edificheremo qui il nostro regno secondo quanto la nostra vita ci ordinerà camminando secondo la nostra volontà!
Plán se začal naplňovat před třinácti lety, zašeptala Geum-ja pro sebe.
Hai gia' iniziato a vendicarti?
Myslím, že cítím, že se mu začíná více naplňovat srdce.
Credo di potere sentire il suo cuore che inizia a riempirsi.
Rozhodl ses naplnit osud, který naplňovat nemusíš.
Non sei obbligato a continuare.
Plán Harryho Tanga na naší eliminaci se začíná naplňovat.
Il piano di Tang per eliminarci e' andato a buon fine.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Díky své agilní struktuře a schopnosti naplňovat proměnlivé a místně determinované potřeby dokáže zvyšovat výnosy.
Non è guidato da interessi legati a un settore specifico e punta a integrare i sistemi sanitari ad alto costo, piuttosto che competere con essi.
Trvale udržitelný rozvoj se už téměř tři desítky let definuje jako rozvoj, který naplňuje potřeby přítomnosti, aniž by narušoval schopnost budoucích generací naplňovat jejich potřeby.
Da quasi tre decenni lo sviluppo sostenibile viene definito come uno sviluppo che soddisfa le esigenze del presente, senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le loro necessità.
Doporučujeme...Rychlokurz pro začátečníky: italštinaEfektivně za čtyři týdnyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...