naplánovat čeština

Překlad naplánovat italsky

Jak se italsky řekne naplánovat?

naplánovat čeština » italština

progettare intelaiare disegnare
Doporučujeme...Italština: konverzaceS námi se domluvíteKoupit booktook.cz »

Příklady naplánovat italsky v příkladech

Jak přeložit naplánovat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Dovol mi to naplánovat. Nech mě to udělat.
Lasciami organizzare tutto.
Je rozumné si líbanky naplánovat v předstihu.
Meglio programmarle, le lune di miele.
Musíme to naplánovat, dohodnout termín, musíme to domluvit v kostele.
Ma naturalmente. Noi non ci siamo sposati in chiesa, ma a casa tua in abito blu.
Bude to chtít hodně naplánovat.
Ci vuole molta attenzione.
Chce to naplánovat, možná také nějaké speciální vybavení.
Bisogna stare attenti, serve dell'equipaggiamento speciale.
Musíme si to naplánovat.
Dobbiamo organizzarci.
Musel to naplánovat někdo blízký jako odplatu za Furujovu smrt.
Quindi si puo pensare che tutto questo sia la vendetta di qualcuno vicino a Furuya.
Slyšel jsem že jedeš do Washingtonu naplánovat nový vládní ústav pro vězně.
So che va a Washington per progettare un nuovo dipartimento carcerario.
Musíš si naplánovat budoucnost. Určit si cíl a.
Devi pianificare il tuo futuro, devi trovare una direzione.
Musel si naši schůzku naplánovat.
Avrà organizzato questo incontro.
Chci aby jste mi pomohl naplánovat velký nájezd.
Deve aiutarmi a organizzare una gigantesca spedizione.
Nemůžeme nic naplánovat, dokud nevíme, co se tam stalo.
Dovete identificarli al più presto!
Můžete si s rodinou naplánovat dovolenou. Leje tam jako z konve a já teď jezdím MHD.
Piove a dirotto e in questi giorni sto viaggiando in autobus.
Já se snažím naplánovat útěk.
Sto cercando di pianificare una fuga.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

S dobře definovanými mantinely lze naplánovat jasnou cestu vývoje novátorských technik, která zohlední jak známé, tak neznámé.
Una volta definiti bene i vincoli, può essere pianificato un chiaro percorso per lo sviluppo di tecnologie innovative - uno che rappresenti sia il noto che l'ignoto.
Doporučujeme...1000 italských slovíčekIlustrovaný slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...