napojit čeština

Překlad napojit italsky

Jak se italsky řekne napojit?

napojit čeština » italština

dissetare dar da bere connettere
Doporučujeme...Začínáme s italštinouKoupit booktook.cz »

Příklady napojit italsky v příkladech

Jak přeložit napojit do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Jen se musí napojit na fotoaparát.
Devo solo attaccarli alla cinepresa.
Můžete se napojit na někoho z jeho lidí?
Si può mettere in contatto con uno di loro?
Musím napojit koně.
I cavalli devono bere.
Já bych si přála, aby se ovce mohly napojit samy.
Non ci ho mai provato!
Klisna nám rodí a musíme nakrmit a napojit kone.
Abbiamo una giumenta gravida da nutrire e abbeverare.
Jak ji mám znovu napojit?
Come faro' a ricomporli?
Dobytek je třeba napojit, pane Thorntone.
Dobbiamo dar da bere al bestiame, sig. Thornton.
Měli namířeno ke starému Broganovu ranči, poslednímu místu před pouští, kde mohli nabrat vodu a napojit koně.
Si diressero alla riserva d'acqua presso il vecchio ranch Brogan, era l'ultima occasione di rifornirsi prima di inoltrarsi nel deserto.
Nekrm je, chceme je jen napojit.
Non dargli da mangiare, ci fermiamo solo per far bere i cavalli.
Ale potřebujeme se napojit na hlavní zdroj energie.
Ma dobbiamo collegarci al generatore principale.
Když se seškrábe izolace, musí se ten drát pod proudem napojit na tuhle cívku.
Dopo aver grattato via l'isolante, devi collegarlo alla bobina.
Snažím se napojit na pomocný počítač, ale stále máme potíže se spojením.
Ho cercato di allacciarmi al computer ausiliario, ma non ho ancora risposta dal modulo.
Snažím se napojit na pomocný počítač.
Geoff. Ho cercato di allacciarmi al computer.
Jde mi o to, jestli bys mohla mé primární a sekundární stabilizátory napojit na sekundární obranou bariéru.
Voglio dire, potresti deviare i miei circuiti stabilizzatori primari e secondari nella tua barriera di difesa secondaria?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nemají jinou možnost než napojit několik míst na většinu vstupů a dosáhnout vysoké produktivity v těchto místech, nebo zajistit některé vstupy na všech místech a dosáhnout velmi malého růstu produktivity všude.
Essi si trovano a dover scegliere tra collegare qualche luogo alla maggior parte degli input, e raggiungere un'elevata produttività solo lì, oppure collocare pochi input in tutti i luoghi, ottenendo così una scarsa crescita della produttività ovunque.
Doporučujeme...Italština: konverzace se slovníkem a gramatikouKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...