napořád čeština

Příklady napořád italsky v příkladech

Jak přeložit napořád do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Oh, cítím se jako by to bylo napořád!
Mi sembra di poter continuare in eterno.
Potřebuji ho napořád.
Vorrei una permanente.
Myslel jsem, že zůstaneš v armádě napořád.
Ho sempre pensato che avresti continuato nell'esercito.
Však řekněte proč natřete vše rudě napořád?
Scusate un po', vi chiedo però perché le rose tingete?
Lásko, zůstaňme tady napořád. Zůstaňme tu sami.
Tesoro, non andiamocene mai più da qui, restiamo qui da soli.
Když na tu práci stačím, jakmile jsou trable, proč mi ji nesvěří napořád?
Allora dimmi: Se credono che me la sappia cavare quando ci sono guai, allora perché non mi nominano sceriffo?
Asi že bych tu dokázala žít napořád.
Potrei restare qui per sempre.
Chceš, aby to takhle bylo napořád?
Vuoi che duri per sempre?
Je vůbec něco napořád?
Cos'é che dura per sempre?
Napořád.
Sempre.
Ale jistě si uvědomujete, že si tu bombu nemůžete nechat napořád.
Si renderà certo conto che non potete tenere la bomba a tempo indefinito.
Na hodinu nebo napořád?
Per un'ora o per sempre?
Pro mě třeba napořád.
Per sempre.
Musíš. Nemůžeme spolu zůstat napořád.
Non ne sarei sorpreso.
Doporučujeme...Kurzy italštiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Když konjunktura nebo propad trvá tak dlouho, začne se zdát, že bude pokračovat napořád.
Quando un ciclo di forte espansione dura per un periodo così lungo, si ha l'impressione che continuerà all'infinito.
Zlepšování směnných relací a kapitálových přílivů obvykle netrvá napořád: buď se ustálí, anebo se směr jejich vývoje nakonec otočí.
In generale, il miglioramento dei termini di scambio e gli afflussi di capitale non proseguono all'infinito: o si stabilizzano o, alla fine, vanno nella direzione opposta.
Rusko tehdy skutečně hrálo věrohodně konstruktivní roli, byť založenou na premise, že Assad zůstane u moci přinejmenším na přechodnou dobu, ne-li napořád.
In effetti, la Russia rivestiva un ruolo plausibilmente costruttivo all'epoca, anche se basato sul fatto che Assad rimanesse al potere almeno per un periodo transitorio, se non per un tempo indefinito.
Existuje reálné nebezpečí, že Evropa zůstane dvouvrstvá napořád.
Esiste un reale pericolo che un'Europa a due velocità divenga permanente.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italština za 24 dnůIntenzivní kurz pro samoukyKoupit booktook.cz »