napospas čeština

Příklady napospas italsky v příkladech

Jak přeložit napospas do italštiny?

Citáty z filmových titulků

A ponechat tě napospas všem těm lidem?
Ma non è un po' strano questo, figliolo?
Vydat se napospas tomu bídákovi jako nějaká coura.
Gettarti ai suoi piedi come una svergognata!
Podívej, 40 letjsem poctivě sloužil. Já nemohu nechat Oohilla napospas těm ďáblům.
Senti, dopo tanti anni di servizio non posso lasciare Cohill alle prese con quei demoni.
Ještě žije, přece ji nedáš napospas divé zvěři.
È ancora viva. Non darla in pasto agli uccelli!
Tys nechal armádu napospas osudu?
Hai lasciato l'esercito a comandarsi da solo?
Pořádná matka nenechá své dítě jen tak napospas.
Non credo che sia giusto che una madre se ne vada senza il figlio.
Vždyť jsem zanechal princeznu napospas tomu měsíčnímu fantastovi.
La principessa era nelle mani di Tonik! Quel fanatico essere della Luna!
Napospas oceánu namol nebo střízliví, s náma to ani nehne.
La', sotto l'oceano, ubriachi o sobri, Non si vedra'.
Buď zhyneš hanebnou smrtí touto sekerou a tvou mrtvolu pověsíme vedle bratrů Zotových napospas supům a ďábelským mocnostem, nebo.
Morirete per mano di questa ascia e sarete appeso vicino ai fratelli Zoto in preda agli avvoltoi e ai demoni.
Jinak seberu všechny manželovy inženýry. a nechám vás napospas. svému osudu.
Altrimenti io e gli ingegneri di mio marito. facciamo le valigie. e vi piantiamo in asso.
Nenecháme tvé hnízdečko napospas.
Non ho intenzione di lasciare il vostro amorevole nido esposto.
Nechals mě napospas osudu.
No, mi hai abbandonata al mio destino.
Už 19 minut nemá Amerika svého prezidenta a je vydaná napospas osudu.
Sono diciannove minuti che l'America non ha più un Presidente. E' abbandonata a se stessa.
Nebylo by správný odejít jen tak, opustit vás a nechat vás napospas tomu mladýmu monstrovi, který se nikdy neprojevil jako syn.
Non mi pare giusto andarmene e lasciare voi due alle tenere cure di questo giovane mostro che non è mai stato un vero figlio per voi.
Doporučujeme...Jazykový průvodce a konverzace: italštinaKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Když se nám to nepodaří, ponecháme je napospas prázdnotě, nezaměstnanosti a zlovolným ideologiím terorismu.
Se non lo faremo, li abbondoneremo al nulla, alla disoccupazione e alle feroci ideologie del terrorismo.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Začínáme s italštinouKoupit booktook.cz »