naposled čeština

Příklady naposled italsky v příkladech

Jak přeložit naposled do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Kdy jsi naposled zachránil čtyři životy za jediný den?
Quando è stata l'ultima volta in cui hai salvato quattro vite in un giorno solo?
Už je to dlouho, co jsme naposled.
E' passato un po' di tempo da quando. Noi.
Kdy jsme naposled jedli? - Ani se mě neptej.
Quant'è che non mangiamo?
To je naposled. Jinak přijdu o koncesi.
Va bene, ma che sia l'ultima volta.
Když jsem ji naposled žádal, vydávala ze svých úst velmi neslušné zvuky.
L' ultima volta che gliel' ho chiesto, ha pronunciato suoni piuttosto rozzi.
Ale ríkám ti to naposled.
Ma questa è I'ultima volta.
Nevím, kdy jsem se naposled tak bavil.
Non ricordo di essermi mai divertito così tanto.
Naposled, Lanyone, necháte mě jít?
Per l'ultima volta, Lanyon, vuol lasciarmi andare?
Naposled říkám ne.
Per l'ultima volta, no.
Než se zapíšete, paní Glossopová. rád bych si s vámi naposled promluvil.
Prima che salga in camera, vorrei darle gli ultimi suggerimenti.
Naposled jsem tě viděl plakat jako miminko.
Non ti vedevo piangere da quando eri piccola.
Kdy naposled jste jí dal peníze pro Wynanta?
Quando le ha dato i soldi per Wynant?
Naposled, když jste mě nechal zavřít, jsem se naučil účetnictví v Sing Singu.
L'ultima volta che mi ha spedito dentro. Ho imparato a Sing Sing.
Kdy jste byl naposled v Paříži?
E' da tanto che non vede Parigi?
Doporučujeme...Italština: konverzace a slovníkKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Až příliš často dávají přednost špatným vtipům - a to až do chvíle, kdy jsou terčem posměchu těch, kdo se smějí naposled.
Troppo spesso preferiscono le battute scorrette, almeno fino a quando l'ultima risata non sarà su di loro.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italština: konverzace se slovníkem a gramatikouKoupit booktook.cz »