napovědět čeština

Překlad napovědět italsky

Jak se italsky řekne napovědět?

napovědět čeština » italština

indettare
Doporučujeme...Italština ihned k použití do kapsyJazykový průvodceKoupit booktook.cz »

Příklady napovědět italsky v příkladech

Jak přeložit napovědět do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Ta chlapcova panika, ta mi měla napovědět. to bylo víc, než jen škola, čeho se obával. a ten nepořádek, u zeleninového stánku. ten mi také měl něco napovědět.
Il panico del ragazzo avrebbe dovuto farmi sospettare. Era più che la scuola era spaventato per. e quel piccolo, lurido negozietto di verdura abbandonato. avrebbe dovuto dirmi qualcosa.
Ta chlapcova panika, ta mi měla napovědět. to bylo víc, než jen škola, čeho se obával. a ten nepořádek, u zeleninového stánku. ten mi také měl něco napovědět.
Il panico del ragazzo avrebbe dovuto farmi sospettare. Era più che la scuola era spaventato per. e quel piccolo, lurido negozietto di verdura abbandonato. avrebbe dovuto dirmi qualcosa.
Už to mi mělo něco napovědět.
Doveva venirmi il sospetto.
Mám ti napovědět?
Vuoi che ti aiuti?
Myslíš, že ti sny můžou, jako něco napovědět?
Pensi che i sogni possano, tipo, dirti delle cose?
To vám mělo hodně napovědět.
Dovrebbe dirle molto.
Nenašla jste nic, co by mohlo napovědět, proč jste zřejmě jediná mezi námi na koho nepůsobí tento.
Ha trovato nulla che spieghi perchè apparentemente lei sia l'unica a non essere stata colpita.
Obrázek odpalovací rampy by nám mohl napovědět kde se nachází.
Un'immagine dell'hangar di lancio potrebbe permetterci di localizzarlo.
Nemůžu ti říct, jak se drogy do Oz dostávají, jen ti můžu napovědět, rozhlídni se ve vlastním kurníku.
Non posso dirle molto sul come facciano entrare Ia droga a Oz, ma posso dirle di guardare a casa sua.
Nechceš mi napovědět?
Nemmeno un piccolo indizio?
Jsem staromódní, protože věřím, že jméno venku by vám mělo napovědět, co se děje uvnitř.
Sono all'antica perche' penso che il nome all'esterno di un locale dovrebbe farti capire cosa succede all'interno.
Vaše prohlídka oběti musela něco napovědět.
Il suo esame della vittima deve averci detto qualcosa.
Chcete mi napovědět?
Puo' darmi uno stimolo?
Už to Vám mohlo něco napovědět.
Forse questo avrebbe dovuto insospettirla.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Jak se naučit 100 slovíček za hodinuKoupit booktook.cz »