napodobení čeština

Překlad napodobení italsky

Jak se italsky řekne napodobení?

napodobení čeština » italština

mimesi imitazione contraffazione calcatura
Doporučujeme...ČlánekCo má společného Bůh, Karel Gott a učení slovíček?Přečíst easylingo.cz »

Příklady napodobení italsky v příkladech

Jak přeložit napodobení do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Napodobení. A fungovalo hravě.
Uno scambio di persone.
Websterův slovník 24. století, páté vydáni definuje androida jako automat vyrobený za účelem napodobení lidské bytosti.
II dizionario Webster definisce un androide un automa fatto a immagine dell'uomo.
Mechanismy v mém krku jsou navrženy k napodobení lidských pohybů.
I meccanismi del mio collo dovrebbero riprodurre movimenti umani.
Protože je to zkomolené. Tedy přesněji, je to pokus o napodobení.
Questo perché è un borbottio. beh, per esser più precisi, è un tentativo d'imitarlo.
Napodobení je forma lichotky.
L'imitazione e' una forma di lusinga.
To je můj první pokus o napodobení Odměřeného horního rtu.
E' il mio primo tentativo di labbro rigido.
A nechat si ujít příležitost předvést tvému patetickému napodobení Micka Jaggera svého Springsteena?
E perdermi l'opportunita' di sbaragliare la tua patetica imitazione di Mick Jagger con il mio Springsteen?
Springfield se stal skvělým místem pro parodie a napodobení kterékoliv stránky amerického města a městského života.
Springfield e' un luogo fantastico per parodiare e prendere in giro ogni aspetto della vita nelle citta' o nei paesi americani.
Napodobení méně výbušných látek je základní chemie.
Improvvisare una miscela deflagrante richiede nozioni di chimica di base.
Napodobení vysoce výbušných je velké umění.
Per improvvisare un detonatore bisogna essere degli artisti.
Potom se ukáže, že zatímco jsem ztrácel čas snažením se, abych ti udělal radost, ty sis sám dělal radost tím, že jsi dělal další stupidní pokus o napodobení filmu.
Poi viene fuori che, mentre stavo perdendo il mio tempo a cercare di farti felice, ti stavi divertendo da solo a spese di tutti facendo un'altra stupida parodia di un film.
Napodobitel používá jednu z Duckyho zpráv k napodobení vražd.
L'semulatore sta usando uno dei rapporti di Ducky per ricreare gli omicidi.
Co teď, jak mám tohle zvrátit, chceš mě strhnout k napodobení tvého vznešeného profilu neúspěšného poraženého?
Cos'è, adesso che ce l'ho fatta vuoi buttarmi di nuovo giù facendomi combattere per un perdente spavaldo e di alto livello?
A ti dva udělají hodně přesvedčivý napodobení toho, jak zlámou tvýmu kamarádovi nohy.
E sanno fare anche un'ottima interpretazione di loro che spezzano le gambe del tuo amico.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jeho podstatou je napodobení přirozeného chladicího účinku sopečné erupce pomocí metod, jako je čerpání síranů hadicemi 30 kilometrů do stratosféry s cílem zastínit sluneční světlo.
Questa tecnica si basa sulla riproduzione dell'azione rinfrescante naturale di un'eruzione vulcanica utilizzando ad esempio dei tubi per pompare i solfati nella stratosfera per un raggio di 30 km al fine di bloccare la luce del sole.
Doporučujeme...Začínáme s italštinouKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...